Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pismo z odmową zbycia/wynajęcia/wydzierżawienia nieruchomości to nie decyzja

Pismo z odmową zbycia/wynajęcia/wydzierżawienia nieruchomości to nie decyzja fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Jak wyglądał stan faktyczny i co dokładnie orzekł Sąd?

W omawianej sprawie Skarżący zwrócił się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o umożliwienie zakupu lub zawarcia z nim umowy dzierżawy, najmu dotyczącej pomieszczenia gospodarczego. Skarżący wskazał, że pomieszczenie to przylega bezpośrednio do garażu będącego jego własnością. Nadto oświadczył, że jest osobą niepełnosprawną i przedmiotowe pomieszczenie jest mu bardzo potrzebne do przechowywania roweru rehabilitacyjnego trzykołowego. Po pierwsze okazało się, że Skarżący zajmuje ww. garaż bez tytułu prawnego, o czym został poinformowany w piśmie skierowanym do niego przez dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Miasta. W piśmie tym ponadto przekazano Skarżącemu informację o tym, że pomieszczenie, którym zainteresowany był Skarżący nie zostało przeznaczone do sprzedaży. Następnie Skarżący złożył odwołanie od ww. pisma traktując je jako decyzję.

Sąd w pierwszej kolejności zaznaczył, że w orzecznictwie zwrócono uwagę, iż warunkiem koniecznym zakwalifikowania pisma jako decyzji administracyjnej jest uznanie, że pismem tym organ administracji publicznej rozstrzygnął o prawach lub obowiązkach adresata pisma, wynikających z norm prawa administracyjnego. Wojewódzki Sąd wskazał również, że domniemanie załatwienia sprawy w drodze decyzji możliwe jest do przyjęcia tylko w sytuacji, gdy przepisy prawa upoważniają organ administracji publicznej do załatwienia sprawy administracyjnej, lecz nie określają formy jej załatwienia – przy czym pogląd o domniemaniu działania w formie decyzji administracyjnej, jeżeli ustawodawca nie sprecyzował prawnej formy działania administracji w danej sprawie, ma sens tylko wówczas, gdy przepisy prawa upoważniają organ administracji publicznej do załatwienia indywidualnej sprawy administracyjnej w sposób władczy i jednostronny, lecz nie określają formy rozstrzygnięcia tej sprawy.

Zdaniem Sądu taka sytuacja nie wystąpiła w omawianej sprawie. WSA przypomniał o tym, że korzystanie z nieruchomości gminnych przez podmioty spoza gminnych jednostek organizacyjnych jest możliwe w ramach umów o charakterze cywilnoprawnym, a procedura bezprzetargowego (jak i przetargowego) zbywania nieruchomości, które stanowią własność gminną, należy do sfery prawa cywilnego. Zaskarżony akt był zatem w ocenie Sądu pismem informującym, czyli oświadczeniem woli należącym do sfery właścicielskiej, a nie władczej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2020 r., II SA/Go 813/19

Źródło: CBOSA

Sob., 23 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel