Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozporządzenie o odziaływaniu na środowisko przyjęte przez rząd

Rozporządzenie o odziaływaniu na środowisko przyjęte przez rząd fotolia.pl

Rada Ministrów uchwaliła, przygotowane przez resort środowiska, rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jak czytamy w komunikacie kancelarii premiera, nowe przepisy mają uszczelnić system ocen oddziaływania na środowisko, zapewnić pełną zgodność z prawem wspólnotowym oraz wyeliminować dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne. W opinii autorów, przyjęte regulacje usprawnią proces inwestycyjny. W przypadku niektórych inwestycji wymagania środowiskowe zostaną zaostrzone, a w przypadku innych przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej.

Rozporządzenie zawiera katalog przedsięwzięć, których realizacja wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Katalog ten jest podzielony na przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (dla nich przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe) oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (o potrzebie przeprowadzenia oceny decyduje organ właściwy do wydania decyzji wraz z organami współdziałającymi).

Poza tymi zmianami rząd zmodyfikował progi i kryteria decydujące o kwalifikowaniu niektórych rodzajów przedsięwzięć do obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź braku takiego obowiązku. Chodzi tutaj o przedsięwzięcia dotyczące chowu lub hodowli zwierząt, inwestycji narciarskich oraz browarów, słodowni i gorzelni.

Rozszerzono obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami. Ta korekta ma umożliwić przeprowadzenie analizy, pod kątem wpływu na środowisko, już na etapie planowania obiektów. Rozwiązanie to w przyszłości ma ograniczyć sytuacje, w których dochodzi do pożarów w miejscach magazynowania lub składowania odpadów, stanowiących znaczne zagrożenie dla środowiska, w tym życia i zdrowia ludzi.

Zniesiony został obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej przed ubieganiem się o zezwolenie na realizację przedsięwzięć takich jak: instalacje do produkcji kotłów, pojemników z blach czy betonu, a także tartaki i stolarnie, stacje elektroenergetyczne, instalacje do naprawy sprzętu kolejowego, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe czy stacje paliw gazu sprzężonego. Inwestycje te nie wpływają znacząco na środowisko.

Rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie przestanie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Sob., 14 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża