Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia zabudowy na działkach sąsiednich

Postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia zabudowy na działkach sąsiednich fotolia.pl

Organ zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie nie zastosował się do zaleceń i wskazań zawartych w wyroku NSA, co skutkowało ponownym uchyleniem decyzji. Dlaczego?

Jak wskazał WSA, przede wszystkim podzielić trzeba było twierdzenie skarżącego co do tego, że nie zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie rodzaju zabudowy występującej na działkach sąsiednich. W aktach sprawy brak jakichkolwiek ustaleń na ten temat. Trudno bowiem w opinii Sądu dołączenie do akt sprawy wydruków zdjęć z Google uznać za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego; tym bardziej, że zdjęcia te nie są przekonujące i nie do końca wiadomo co mają wyjaśnić i udowodnić. Trudno też stwierdzenie o zabudowie istniejącej na działce nr 2 uznać za wykonanie zaleceń zawartych w wyroku Sądu, podczas gdy brak jakichkolwiek szczegółowszych danych o tej zabudowie. Samo odwołanie się do Mapy Google, bez dokładnego opisania i sprawdzenia zabudowy w tym terenie nie można uznać za wystarczającego i przekonującego. Brak bowiem w aktach sprawy chociażby zdjęć budynków uznanych za podobne, czy ich charakterystyki. Także stwierdzenie zawarte w zaskarżonej decyzji „podobne w formie dachy posiadają ponadto dwa budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane niemal naprzeciwko budynku inwestorki, po drugiej stronie ulicy [...]” należy uznać za pozbawione jakiegokolwiek dowodu. Wobec jednoznacznego wskazania w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, że dotychczas zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do ustalenia jaki rodzaj zabudowy występuje na działkach sąsiednich, gdyż organy administracyjne nie dokonały w tym zakresie żadnej analizy i dlatego w takich okolicznościach rozstrzygnięcie organu należy uznać przynajmniej za przedwczesne. WSA podniósł ponadto, że w aktach sprawy dalej brak informacji na temat zabudowy na działkach sąsiednich, co powoduje, że w tych warunkach stwierdzenie organu, iż przedmiotowy budynek spełnia zapis obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarty w § 5 ust. 2 pkt 2 – tj. wymóg realizacji budynków o podobnych proporcjach, formie dachu, kolorystyce oraz materiałach wykończeniowych jest gołosłowne i nadal uchyla się od sprawdzenia w toku postępowania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2019 r., II SA/Gl 140/19

Źródło: CBOSA

Niedz., 21 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel