Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zgodność projektu z planem zagospodarowania

Zgodność projektu z planem zagospodarowania fotolia.pl

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Sprawdzenie zgodności projektu budowlanego w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwe, jeżeli nie ustalono w sposób jednoznaczny funkcji projektowanego obiektu budowlanego

Wyrok NSA z dnia 23 maja 2019 roku, sygn. akt: II OSK 30/17

 

Niedz., 14 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka