Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Apel o waloryzację umów o zamówienie publiczne

Apel o waloryzację umów o zamówienie publiczne fotolia.pl

W związku z gwałtownym wzrostem kosztów realizacji umów o zamówienie publiczne, w szczególności dotyczącym cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy, pilnego rozstrzygnięcia wymaga możliwość waloryzacji umów o zamówienie publiczne - uważa Konfederacja Lewiatan. 

Brak waloryzacji, w opinii konfederacji i skutkuje m.in. pogorszeniem kondycji wykonawców oraz podwykonawców, a także negatywnie odbija się na toczących się aktualnie postępowaniach, w których składanych jest znacznie mniej ofert.

- W szczególności konieczne jest rozważenie możliwości wykorzystania mechanizmu zmiany umów w celu przywrócenia równowagi kontraktowej ich stron, której punktem wyjścia powinien być moment złożenia oferty lub ewentualnie podpisania umowy. Mechanizmy te są przewidziane zarówno w przepisach Prawa zamówień publicznych jak i dyrektyw unijnych, a ich wykorzystanie może dotyczyć zarówno umów zawartych przed 2016 r., jak i tych późniejszych - mówi mec. Katarzyna Kuźma, partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przewodnicząca Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan skorzystanie z tych regulacji pozwoli uniknąć konieczności wszczynania długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Skutki waloryzacji sądowej będą bowiem odczuwalne dopiero po kilku latach prowadzenia sporu, podczas gdy brak waloryzacji realizowanych umów może prowadzić do daleko idących konsekwencji, w tym radykalnego zwiększenia kosztów ich dokończenia w związku z rozwiązaniem umów z aktualnie realizującymi je wykonawcami.

Brak waloryzacji skutkuje również pogorszeniem kondycji wykonawców oraz podwykonawców, a także negatywnie odbija się na toczących się aktualnie postępowaniach, w których składanych jest znacznie mniej ofert, a proponowane ceny przekraczają znacząco budżety zamawiających przeznaczone na realizację danego zadania.

Konfederacja Lewiatan przekazała prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych analizę prawną dotyczącą możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian w realizowanych umowach mając nadzieję, że przyczyni się ona do wypracowania stanowiska satysfakcjonującego wszystkie zainteresowane strony.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl

Pt., 5 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska