Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę z mocy prawa

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę z mocy prawa fotolia.pl

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Oznacza to, że wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę następuje z mocy prawa, jeżeli inwestor - w okresie wskazanym w przepisie - bądź w ogóle nie przystąpi do realizacji robót budowlanych (ich nie rozpocznie), bądź po przystąpieniu do robót budowlanych, przerwie je na okres co najmniej 3 lat.

Termin 3 lat ma charakter materialnoprawny. Oznacza to, że po jego upływie inwestor traci podstawę do rozpoczęcia lub kontynuowania robót budowlanych w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę. Skutek utraty uprawnień następuje ex lege. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie uprawnień z pozwolenia na budowę nierealizowanego przez inwestora, stanowi jedynie "procesowe" potwierdzenie zaistnienia skutku materialnoprawnego.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 maja 2019, sygn. akt: II SA/Bk 308/18

Sob., 22 Czrw. 2019 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka