Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Organ nie ingeruje w merytoryczną część projektu budowlanego

Organ nie ingeruje w merytoryczną część projektu budowlanego fotolia.pl

Przepis art. 34 ustawy Prawo budowlane określa wymagania, jakie musi spełniać projekt by podlegał zatwierdzeniu, tj. przede wszystkim powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (ust. 1), a ponadto jego zakres i treść być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (ust. 2).

Powyżej przytoczone przepisy określają zakres merytorycznej kontroli wniosku przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, przy czym należy zauważyć dopuszczalne ramy oceny takiego projektu. Stanowisko orzecznictwa jest jednoznaczne - organ nie może ingerować w merytoryczną część projektu. W świetle jednak art. 35 ust. 1 pkt 3 obowiązkiem organu administracji architektoniczno-budowlanej jest sprawdzenie kompletności projektu architektoniczno-budowlanego. Art. 35 ust. 3 stanowi, że w razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt: II SA/Gd 623/18

Czw., 11 Kw. 2019 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka