Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opinia w postępowaniu o podział nieruchomości

Opinia w postępowaniu o podział nieruchomości fotolia.pl

Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami "zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95, opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

W przypadku podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy spełnienia warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1". Przepis ten w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wskazuje, iż podejmując postanowienie w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału organ wykonawczy gminy jest zobowiązany kierować się tylko jedną przesłanką, jaką jest zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dopiero na dalszym etapie postępowania, organ zatwierdzający przygotowany projekt podziału nieruchomości kieruje się dodatkowymi przesłankami. Jedną z nich jest posiadanie przez nowowydzielaną działkę dostępu do drogi publicznej.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/Gl 817/18

Sob., 6 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka