Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warunki zabudowy - weryfikacja uprawnień do sporządzenia projektu

Warunki zabudowy - weryfikacja uprawnień do sporządzenia projektu fotolia.pl

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny, projekt decyzji o warunkach zabudowy powinien zostać sporządzony przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów. Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie podkreśla się, że autorstwo projektu powinno zostać udokumentowane w aktach sprawy. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 18 października 2018 r. sygn.  IV SA/Po 640/18.

Sąd wskazał, że analiza i projekt decyzji organu I instancji zostały podpisana przez X, jednak posiadanie uprawnienień do projektowania decyzji o warunkach zabudowy nie zostały udokumentowane w aktach sprawy w formie zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych. Numeru uprawnień nie wskazano również na pieczęci pod projektem decyzji. Uprawnienia do projektowania decyzji o warunkach zabudowy powinny być udokumentowane w aktach sprawy w formie zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych podpisanego pod projektem decyzji architekta. Gdyby ustalono, że osoba projektująca decyzję nie posiadała wymaganych uprawnień skutkowałoby to stwierdzeniem nieważności decyzji (red. Z. Niewiadomski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004 r., str. 387-388., wyroki WSA w Poznaniu 10 marca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 876/10 oraz z 20 kwietnia 2016 r. IV SA/Po 87/16; http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Źródło: CBOSA

Sob., 9 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel