Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przebudowa rowu melioracyjnego - właściwość organu

Przebudowa rowu melioracyjnego - właściwość organu fotolia.pl

Sprawa przebudowy rowu melioracyjnego jest sprawą robót budowlanych dotyczących innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, co uzasadnia właściwość wojewody, stosownie do art. 82 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego. Postanowienie NSA z 18 grudnia 2018 r. II OW 107/18.

Sąd rozpatrując spór kompetencyjny pomiędzy starostą i wojewodą wskazał, że zgodnie z art. 1 ustawy Prawo wodne, ustawa ta reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Jak wynika z akt sprawy, przedmiotem zgłoszenia jest przebudowa rowu melioracyjnego. Rowy są niewątpliwie urządzeniami wodnymi w rozumieniu Prawa wodnego, a więc urządzeniami służącymi do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, co wynika wprost z art. 16 pkt 65 lit. a) Prawa wodnego.

Stosownie do art. 82 ust. 2 Prawa budowlanego, organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji jest starosta. Wyjątek od tej ogólnej zasady został przewidziany w art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego, zgodnie z którym wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach szczegółowo wymienionych obiektów i robót budowlanych. W katalogu spraw uzasadniających właściwość wojewody jako organu I instancji wskazano sprawy dotyczące obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi (art. 82 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego).

Źródło: CBOSA

Niedz., 30 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel