Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pozwolenie a obiekt tymczasowy

Pozwolenie a obiekt tymczasowy fotolia.pl

Wzniesienie obiektu tymczasowego stanowiącego zaplecze prowadzonej budowy domu, nie wymagało wcześniejszego uzyskania pozwolenia budowlanego lub dokonania zgłoszenia, gdyż inwestor korzystał z uprawnień wynikających z art. 30 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 24 Prawa budowlanego. Natomiast specyficzną cechą obiektu tymczasowego jest to, że jego wzniesienie jest ściśle powiązane z celem, któremu służy. Powyższe określa z kolei czas, w jakim mogą one legalnie istnieć na terenie budowy.

Co do zasady, obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania należy usunąć z dniem, kiedy zrealizowano cel, w związku z którym zostały wzniesione. Dlatego trafnie argumentował organ odwoławczy, wspierając się zasługującymi na akceptację poglądami wyrażonymi w tej mierze w orzecznictwie sądowym, że w okolicznościach sprawy obiekt tymczasowy powinien zostać rozebrany lub usunięty po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, a skoro tak się nie stało, to po tej dacie stanowił samowolę budowlaną.

W konsekwencji, brak rozbiórki (usunięcia) przedmiotowego obiektu i zagospodarowanie go do innych celów zostało prawidłowo zakwalifikowane jako wykonywanie robót budowlanych bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę albo zgłoszenia (art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego). Słusznie też uznały organy, że dokonane przez T. Z. zgłoszenie zmiany zagospodarowania obiektu z blaszaka na pomieszczenie gospodarczo-garażowe, nawet przy braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego, nie może być w opisanej sytuacji skuteczne. Skoro bowiem nie doszło do rozebrania lub usunięcia obiektu tymczasowego po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego i aktualnie - po wykonaniu dodatkowych prac budowlanych objętych zgłoszeniem - jest on wykorzystywany na cele m.in. garażowe, to właściwym sposobem reakcji orzekających organów na zaistniałą samowolę budowlaną było zastosowanie procedury przewidzianej w art. 50-51 Prawa budowlanego.

W ramach przewidzianej tymi przepisami procedury naprawczej organ nadzoru budowlanego ocenia, czy istniejeprawna i techniczna możliwość doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem w drodze wydania decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa budowlanego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 października 2018 r., II SA/Op 81/18

Źródło: CBOSA

Pt., 9 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk