Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rola małych miast w aglomeracji i partycypacja w przestrzeni

Rola małych miast w aglomeracji i partycypacja w przestrzeni fotolia.pl

Ta tematyka będzie poruszana na dwóch konferencjach, których współorganizatorem jest Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Pierwsza z nich odbędzie się 14 czerwca w podwarszawskiej Kobyłce, we współpracy z samorządem miasta. Drugie spotkanie zaplanowano na 14-15 czerwca w Krakowie, we współpracy z samorządem miasta i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Odpowiedzialny rozwój aglomeracji

Jak deklarują organizatorzy, celem konferencji w Kobyłce spotkania jest wymiana doświadczeń i poglądów na temat wyzwań stojących przed dynamicznie rozwijającymi się społecznie, gospodarczo i przestrzennie miastami aglomeracji warszawskiej. Organizatorzy chcą dyskutować o pryncypiach rozwoju mniejszych miast aglomeracji warszawskiej, problemach, które je dotykają i sposobach ich rozwiązywania. Planują, by w trakcie konferencji starły się poglądy przedstawicieli środowiska naukowego, organizacji społecznych, przedsiębiorców, deweloperów, władz samorządowych Program konferencji zakłada dyskusję o filarach rozwoju każdego z miast: społecznym, mieszkaniowym i gospodarczym. szczegółowy program można znaleźć tutaj.

Partycypacja dla przestrzeni, przestrzeń dla partycypacji

Druga z konferencji stanowić ma forum dyskusji dla środowisk zainteresowanych procesami partycypacji w kształtowaniu przestrzeni: samorządowców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, polityków. W ramach konferencji planowane jest poruszenie następujących zagadnień: znaczenie i rola partycypacji społecznej w procesie kształtowania przestrzeni; możliwości i bariery zaangażowania różnych aktorów w proces kształtowania przestrzeni; narzędzia, techniki, metody, instrumenty społecznego kształtowania przestrzeni; dobre praktyki w zakresie społecznego kształtowania przestrzeni; partycypacja na obszarach cennych przyrodniczo; uczelnia jako laboratorium partycypacji. Konferencja składać się będzie z dwóch części. Pierwszego dnia zaplanowano seminarium polskojęzyczne, a drugiego konferencję anglojęzyczną. Szczegółowy program można znaleźć tutaj.

Źródło: kobylka.pl, irm.krakow.pl

Sob., 9 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża