Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Małopolska: pieniądze na rewitalizację małych miast

Małopolska: pieniądze na rewitalizację małych miast fotolia.pl

Do 8 czerwca małopolskie samorządy oraz ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w małych i średnich miastach. Zarząd województwa ogłosił konkurs w ramach poddziałania 11.1.2 małopolskiego RPO. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest uzgodnienie gminnego programu rewitalizacji z urzędem marszałkowskim. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 75 proc.

Na co pieniądze?

Przedmiotem projektów, o których dofinansowanie wnioskodawcy mogą się ubiegać mogą być działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.: przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne; kulturalne; działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów; zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne; modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną; modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zarząd województwa zdecydował, że typy projektów mogą być łączone.

Dodatkowo, ale wyłącznie jako element projektu, możliwe są: budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych – w wysokości nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu; budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Z dokumentacją konkursową można zapoznać się TUTAJ.

Czw., 18 Mj. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża