Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Inwestycje celu publicznego (9)

Inwestycje celu publicznego (9) fotolia.pl

Celem publicznym w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami jest także wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń.

Lotnisko

Definicja pojęcia „lotnisko” zawarta jest w art. 2 pkt 4 ustawy– Prawo lotnicze, gdzie wskazano, że jest to wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym, wpisany do rejestru lotnisk. Ustawa – Prawo lotnicze do lotnisk zalicza: lotniska użytku publicznego oraz lotniska użytku wyłącznego, a także lotniska wojskowe i lotniska służb porządku publicznego.

Lotniskiem nie jest lądowisko, które zostało odrębnie zdefiniowane w art. 2 pkt 5 ustawy – Prawo lotnicze. Powołana ustawa odrębnie w art. 2 pkt 17 definiuje także pojęcie portu lotniczego. Oznacza to, że za lotnisko w rozumieniu art. 6 pkt 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami należy uważać jedynie zdefiniowane w prawie lotniczym lotniska. Porty lotnicze tam zdefiniowane będą zatem celami publicznymi jako obiekty do obsługi ruchu lotniczego.

Urządzenia do obsługi ruchu lotniczego

Urządzenia do obsługi ruchu lotniczego to zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze, lotnicze urządzenia naziemne do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania obsługi ruchu lotniczego. Do urządzeń tych należą także urządzenia łączności, radiolokacyjne, radionawigacyjne, wzrokowe pomoce nawigacyjne i automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych, urządzenia i systemy przetwarzania i zobrazowania danych, wykorzystywane do operacyjnego zabezpieczenia żeglugi powietrznej (dla potrzeb zarówno lotnictwa cywilnego, jak i lotnictwa wojskowego). Urządzenia te mogą być posadowione w otoczeniu lotnisk i w innych miejscach właściwych ze względu na ich funkcję w obsłudze ruchu lotniczego. Szczegółowe kwestie techniczne dotyczące urządzeń do obsługi ruchu lotniczego, a także rejonów podejść do lądowania, uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska.

Obiekty do obsługi ruchu lotniczego

Ustawa – Prawo lotnicze nie zawiera definicji obiektów do obsługi ruchu lotniczego. Należy więc uznać, że każdy obiekt budowlany przeznaczony lub wykorzystywany do obsługi ruchu lotniczego stanowi cel publiczny.

Wydzielanie gruntów pod lotniska oraz takie obiekty i urządzenia

Wydzielanie to odbywa się najczęściej zgodnie z procedurami określonymi w przepisach art. 92–99 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niedz., 14 Mj. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka