Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kodeks urbanistyczno-budowalny trwają prace

Kodeks urbanistyczno-budowalny trwają prace fotolia.pl

W ostatnim tygodniu zebrała się Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. - Pracujemy nad przepisami wprowadzającymi i przejściowymi, które trafią pod obrady rządu razem z projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Przepisy ustawy wprowadzającej będziemy także szeroko konsultować. Rok 2017 będzie rokiem przełomowym dla projektu kodeksu – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas posiedzenia.

Tematem posiedzenia było omówienie zagadnień związanych z projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Prezentacje dotyczące zawartych w projekcie kodeksu propozycji w zakresie obszarów zorganizowanego inwestowania, przygotowania prognozy potrzeb rozwojowych, wyznaczania obszaru zurbanizowanego oraz analizy finansowych sporządzanych na potrzeby aktów planistycznych i powiązanie ich z planowaniem finansowym gminy – to elementy kodeksu dyskutowane podczas drugiego posiedzenia Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Członkowie komisji odnosili się w dyskusji także do projektowanych regulacji dotyczących opłaty infrastrukturalnej, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego i inwestowania bez planu miejscowego. Wśród zagadnień szczegółowych znalazły się też rozstrzygnięcia dotyczące powiązania kodeksu z ustawą o rewitalizacji oraz ustawą o uzdrowiskach i opinia urbanistyczna w decyzji środowiskowo-lokalizacyjnej, kwestia aktualności mapy do celów projektowych i kwestie mieszkaniowe.

Podczas spotkania krótko podsumowano dotychczasowe konsultacje publiczne projektu, obejmujące wysłanie do 210 podmiotów pisemnej informacji o projekcie wraz z zaproszeniem do składania uwag, a także ponad 20 spotkań konsultacyjnych, w tym otwartych spotkań w miastach wojewódzkich, w których uczestniczyło ok. 3 400 osób.

Na początku lutego 2017 r. MIB przedstawi nowe rozwiązania kodeksowe i zasadnicze zmiany wprowadzone do kodeksu w wyniku analiz zgłoszonych uwag. W pierwszej połowie 2017 r. rozpocznie się konsultowanie propozycji rozwiązań dotyczących kwestii przejściowych, to jest "drogi dojścia" od obecnego stanu prawnego i faktycznego do stanu docelowego określonego przepisami kodeksu. Konsultacje ustawy wprowadzającej odbędą się także w formie regionalnych spotkań. Wiceminister zapowiedział, że projekt kodeksu trafi do parlamentu łącznie z projektem ustawy wprowadzającej i przygotowanymi projektami podstawowych aktów wykonawczych. Może to nastąpić w drugiej połowie 2017 r.

Jednym z członków Komisji jest również Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski.

Źródło: mib.gov.pl

Niedz., 29 St. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk