Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Partnerstwo w samorządzie: Jak zbudować je idealnie? (3)

Partnerstwo w samorządzie: Jak zbudować je idealnie? (3) fotolia.pl
W poprzednim odcinku prezentacji wypracowanego przez ekspertów Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP - modelu współpracy w partnerstwie samorządowym, przedstawiliśmy standard pierwszy, dotyczący składu partnerstwa. Dziś omówimy drugi standard, odnoszący się do diagnozy zasobów i potrzeb rozwojowych obszaru funkcjonalnego, którego partnerstwo dotyczy.
 
Wiedzieć co się ma, w jakim stanie i czym można konkurować
 
Zakładając wolę liderów samorządowych utworzenia pełnego, strategicznego partnerstwa, którego misją będzie rozwiązywanie problemów i budowanie rozwoju lokalnego w oparciu o wykorzystanie sumy potencjałów jednostek składających się na obszar funkcjonalny, punktem wyjścia do realizacji tak rozumianej misji jest rzetelna analiza. Partnerzy powinni dokonać z jednej strony wnikliwej identyfikacji kluczowych problemów obszaru funkcjonalnego, a z drugiej wieloaspektowej diagnozy własnych zasobów. Pozwoli to właściwie ocenić potencjał rozwojowy i stopień konkurencyjności ich obszaru względem innych.
 
Jak to zrobić?
 
W proces diagnostyczny powinni być włączeni nie tylko partnerzy, czyli liderzy i pracownicy samorządowi, ale również mieszkańcy i przedstawiciele różnych grup interesu. Pozyskanie od nich niezbędnych, dodatkowych informacji poprzez badanie ich potrzeb i aspiracji ma duże znaczenie, ze względu na charakter tych informacji, jako tzw. danych pierwotnych. Im wyższa jakość badań i analiz, tym wyższa ich wiarygodność i użyteczność z punktu widzenia późniejszego planowania. Ważna jest wszechstronna identyfikacja dostępnych zbiorów informacji, z których czerpane będą dane slużące analizie. Zarówno własnych, jak i zewnętrznych. Samorządy mają do dyspozycji własne źródła informacji w urzędach i jednostkach organizacyjnych. Ale jednocześnie mnóstwo informacji przekazują do statystyki publicznej. W analizie istotne znaczenie odgrywa odpowiednie definiowanie wskaźników, ciągów czasowych oraz dobieranie grup porównawczych dla przeprowadzenia badań. O partycypacji już wspominaliśmy, ale warto również pamiętać o wykorzystaniu warsztatowych metod analitycznych i technik prowadzenia konsultacji. 
 
Panta rei
 
Warto, by w celu poprawnego wykonania tych zadań partnerzy powołali stały zespół osób, złożony z pracowników poszczególnych samorządów, odpowiedzialny przez radą partnerstwa, podejmującej kluczowe decyzje i przedstawiajacy jej wyniki swojej pracy. Świadectwem wysokiego stopnia rozwoju partnerstwa jest regularne powtarzanie działań diagnostycznych. Badania powinny być regularnie powtarzane i pozwalać na systematyczne monitorowanie zmian, jakie zachodzą na danym obszare na tle jego otoczenia. Pomocnym może być ustalenie wspólnej dla wszystkich procedury postepowania, z rozpisaniem zakresów odpowiedzialności i harmonogramu działań. 
 
Nieprzypisany: Nieprzypisany
Pt., 1 Lp. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża