Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uwagi do projektu planu zagospodarowania przez ePUAP i skrzynkę podawczą

Uwagi do projektu planu zagospodarowania przez ePUAP i skrzynkę podawczą fotolia.pl

Dnia 12 kwietnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.

Doprecyzowuje ona przepisy regulujące wyznaczanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta terminu na wnoszenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dookreślono, że to w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, należy określić termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy jednak niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.

Ponadto nowelizacja rozszerza katalog możliwości wniesienia uwag w postaci elektronicznej, które uznane zostaną za wniesione na piśmie. Obok wniesienia uwag w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym), również uwagi przekazane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) będą uważane za wniesione w formie pisemnej.

Pt., 5 Kw. 2013 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka