Przyczepa kempingowa – pojazd czy obiekt budowlany. Ciekawy wyrok NSA

Przyczepa kempingowa – pojazd czy obiekt budowlany. Ciekawy wyrok NSA fotolia.pl

Ustawodawca nie wymienił wyczerpująco obiektów budowlanych nie połączonych trwale z gruntem, a jedynie wskazał przykładowo na tego rodzaju obiekty. Tym samym także przyczepa kempingowa przystosowana do pełnienia funkcji obiektu mieszkalnego i niepołączona trwale z gruntem stanowi przykład tymczasowego obiektu budowlanego – tak wynika z niedawnego orzeczenia NSA.

Sąd rozpoznawał sprawę, w której organy nadzoru budowlanego przyjęły, że postawienie przyczepy kempingowej na nieruchomości wymagało pozwolenia na budowę.

NSA uznał, że przedmiot sprawy dotyczy obiektu budowlanego nietrwale związanego z gruntem. Tym samym istniały podstawy do dokonania kwalifikacji tego obiektu jako tymczasowego obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Ustawodawca nie wymienił wyczerpująco obiektów budowlanych nie połączonych trwale z gruntem, a jedynie wskazał przykładowo na tego rodzaju obiekty. Tym samym także przyczepa kempingowa przystosowana do pełnienia funkcji obiektu mieszkalnego i niepołączona trwale z gruntem stanowi przykład tymczasowego obiektu budowlanego. Dotychczasowe, bogate orzecznictwo NSA wskazuje, że jeśli określony przedmiot przystosowany jest do tego, aby przemieszczać go po drogach jako przyczepa, to nie przesądza o tym, że nie może być uznany za obiekt budowlany, w szczególności tymczasowy obiekt budowlany, po ustawieniu go na gruncie.

Zatem gdyby nawet uznać, że przedmiotem omawianej sprawy jest przyczepa (pojazd), to okoliczność posadowienia jej na gruncie i tak przesądzałaby o jej zakwalifikowaniu jako „tymczasowego obiektu budowlanego” w rozumieniu art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 05.05.2022 r., sygn. II OSK 1247/19, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 22 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak