Kto pracuje najwięcej przed studiami, a kto w ich trakcie?

Kto pracuje najwięcej przed studiami, a kto w ich trakcie? fotolia.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, jak co roku na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki tuż po poznaniu wyników matur uruchomił najnowszą, siódmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Z danych ELA 7 wynika, że najczęściej na studiach pracują pielęgniarki i studenci inżynierii bezpieczeństwa. W przypadku stacjonarnych studiów II stopnia – w grupie kierunków związanych z pielęgniarstwem – niemal ¾ absolwentów miało doświadczenie pracy przed rozpoczęciem studiów i ponad ¾ okresu studiów łączyło z pracą.

Studenci często łączą naukę z pracą

Pozyskane dane dostarczają nam ciekawych informacji na temat rynku pracy w Polsce. Dzięki systemowi ELA rozwijanemu w OPI PIB mamy możliwość sprawdzić, ilu absolwentów łączyło pracę ze studiami, a także jaka ich liczba pracowała przed rozpoczęciem studiów.

W ostatnich latach maleje liczba absolwentów i osób rozpoczynających studia – kolejne roczniki są coraz mniej liczne. Coraz więcej osób rozpocznynających studia ma już za sobą doświadczenie pracy. Coraz więcej studentów również łączy naukę z pracą, zdobywając doświadczenie zawodowe w trakcie studiów. Obserwowalne jest również duże zróżnicowanie – zwłaszcza uwzględniając tryb studiów i ich stopień. W oczywisty sposób, absolwenci studiów stacjonarnych mają mniej doświadczenia niż absolwenci studiów niestacjonarnych. Podobnie, absolwenci studiów pierwszego stopnia mają mniej doświadczenia niż absolwenci studiów drugiego stopnia. Inaczej również kształtuje się sytuacja dla studentów studiów jednolitych magisterskich (w tym medycznych i prawniczych), które często wymagają intensywnej nauki, którą trudno pogodzić z pracą. W efekcie, na tych studiach łączenie nauki i aktywności zawodowej zdarza się relatywnie rzadziej, szczególnie na studiach stacjonarnych.

Pielęgniarki najczęściej łączą pracę ze studiami

Wśród absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia najczęściej doświadczenie pracy przed studiami mieli absolwenci pielęgniarstwa oraz inżynierii bezpieczeństwa. Warto również podkreślić, że pozostałe kierunki z aktywnymi zawodowo absolwentami są również w stosunkowo podobnych obszarach – elektrokardiologia czy inżynieria produkcji. Aktywność zawodowa przed rekrutacją i w trakcie studiów jest najniższa natomiast w grupie absolwentów kierunków jednolitych, co może być związane ze specyfiką tych studiów.

Absolwenci versus COVID-19

W poprzedniej edycji ELA pokazano bezpośredni efekt pandemii COVID-19 na zatrudnienie absolwentów. Okazało się, że pierwsze miesiące po rozpoczęciu lockdownu były szczególnie trudne dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową po studiach. W aktualnej edycji ELA 7 możemy sprawdzić, czy w ciągu kolejnego roku – słabnących ograniczeń i kolejnych „tarcz”, udało się przełamać negatywne skutki pandemii.

-Dane z badania monitorowania losów absolwentów pokazują, że absolwenci z rocznika 2019, pomimo trudności w pierwszych miesiącach pandemii, obecnie mają niższe ryzyko bezrobocia niż absolwenci z poprzednich lat w tym samym czasie po uzyskaniu dyplomu. Jeszcze rok temu mówiliśmy o tym, że wyniki „cofnęły” rocznik pandemiczny o kilka lat, biorąc pod uwagę obserwowane wcześniej tendencje. Oznacza to, że potencjalne „straty” na rynku pracy zostały odrobione – mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, ekspertka Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. -Absolwenci z 2020 r. weszli na rynek pracy osiągając rezultaty lepsze niż w analogicznych okresach dla wszystkich poprzednich roczników – oznacza to powrót do tendencji sprzed lockdownu (tj. dla absolwentów sprzed 2019), kiedy to kolejne roczniki absolwentów radziły sobie coraz lepiej na rynku pracy. Potwierdza to stosunkowo krótkotrwałe skutki pandemii COVID-19 dla wchodzenia absolwentów na rynek pracy – dodaje ekspertka OPI PIB.

Wynagrodzenia absolwentów wszystkich rodzajów studiów również wskazują na to, że obserwowane przed pandemią tendencje się utrzymują i relatywne zarobki absolwentów z 2019 i 2020 r. są co do zasady wyższe, niż absolwentów z wcześniejszych lat.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Źródło: IP

Czw., 11 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła