Wiedza o finansach - rodzice wiedzą więcej niż bezdzietni

Wiedza o finansach - rodzice wiedzą więcej niż bezdzietni fotolia.pl

Z badania przeprowadzonego dla platformy edukacyjnej Kapitalni.org przez firmę Maison&Partners wynika, że Polacy, którzy mają dzieci wiedzą więcej na temat finansów. Ankietowani mieli odpowiedzieć na 27 pytań z wiedzy finansowej oraz ocenić swoją biegłość w finansach i ekonomii.

Osoby posiadające dzieci znacznie lepiej zdali test oraz lepiej oceniali swoje kompetencje w oszczędzaniu, pożyczaniu, gospodarowaniu budżetem domowym, podatkach, systemie emerytalnym czy prawach konsumenta.

Jak wynika z badania 75 proc. ankietowanych, którzy mają dzieci, uważa, że wie jak uniknąć nieodpowiedzialnego zadłużania - na to pytanie tak samo odpowiedziało 60 proc. bezdzietnych badanych. Dzieci w rodzinie zwiększają poziom wiedzy o ubezpieczeniach: 55 proc. badanych „dzieciatych” twierdzi, że zna się na produktach ubezpieczeniowych, natomiast tylko 41 proc. bezdzietnych twierdzi, że wie jak się poruszać w ubezpieczeniowym świecie. Jedynym aspektem sprawiającym więcej problemów rodzicom niż bezdzietnym jest inwestowanie i przedsiębiorczość.

Najmniejszy rozstęp odpowiedzi ankietowanych grup dotyczy tego, że rodzice powinni edukować dzieci w obszarze finansów, by ustrzec je w przyszłości przed kłopotami finansowymi (uważa tak 96 proc. Polaków). Niewiele mniej bo 86 proc. jest zdania, że większa wiedza finansowa rodziców przekłada się na większy autorytet w oczach dziecka.

Z roku na rok spada przeświadczenie, że każdy człowiek sam odpowiada za swoją edukację finansową. Społeczeństwo największe nadzieje w tym zakresie pokłada w szkole i ten wynik zwiększył się rok do roku. Znaczenie może mieć tu lockdown i edukacja online, a być może jesteśmy coraz bardziej świadomi, że sami nie mamy odpowiednich kompetencji żeby nauczyć młode pokolenie finansów na odpowiednim poziomie.

Źródło: Kapitalni.org

Pt., 5 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła