Seniorzy w świecie cyfrowych finansów

Seniorzy w świecie cyfrowych finansów fotolia.pl

Digitalizacja usług finansowych jest obecnie procesem zaawansowanym i nieodwracalnym. Seniorzy to rosnąca w szybkim tempie grupa demograficzna, która stoi na progu rewolucji cyfrowej obejmującej ich środki materialne powierzane instytucjom finansowym. W związku z tym rodzą się różnorakie pytania, na które należy sobie odpowiedzieć np. jak w procesie cyfryzacji usług finansowych znajdują się obecnie seniorzy, czy mają zapewniony dostęp do tradycyjnych i nowoczesnych usług oraz jak te usługi akceptują?

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w roku 2019 liczba Polaków wynosiła 38,38 mln mieszkańców, z czego osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły 25,3%, zaś w roku 2050, odsetek osób w wieku 60 lat i więcej stanowić będzie 40,4% (GUS, 2021a). Warto dodać również, iż seniorzy to grupa ze stabilnymi przychodami z tytułu emerytur i nierzadko znaczącymi oszczędnościami.

W opublikowanym raporcie „Cyfrowe Usługi Finansowe a Seniorzy” znajdziemy cenne informacje dotyczące sposobów ułatwiania starszym odbiorcom korzystania z ofert i narzędzi cyfrowych oferowanych przez instytucje finansowe. Badanie ankietowe pokazuje, że wśród badanych są zarówno seniorzy „cyfrowi” jak i „nie cyfrowi”.

Z badania wynika, że 91% seniorów „cyfrowych” korzysta z usług instytucji finansowych realizowanych online, natomiast prawie 9%, z różnych przyczyn, wciąż z nich nie korzysta choć użytkuje narzędzia internetowe. Wśród seniorów „cyfrowych” aż 90% sprawdza elektronicznie swoje saldo na rachunku rozliczeniowym, a 86% dokonuje przelewów online. Lokaty drogą elektroniczną zakłada 48% seniorów cyfrowych, a kilkanaście procent zaciąga tą drogą kredyty czy inwestuje z wykorzystaniem rachunku maklerskiego.

Okazuje się, że wśród seniorów z nabytymi kompetencjami cyfrowymi większość nadąża za zmianami technologicznymi, ale wciąż kilkaset tysięcy konsumentów 60+ obawia się korzystać lub nie radzi sobie z obsługą aplikacji i serwisów. Natomiast liczba seniorów wciąż „niecyfrowych”, nieufnych wobec internetu, to aż 6 milionów osób, spośród których wielu można przekonać do wejścia w cyfrowy świat poprzez dedykowane szkolenia, w trakcie których mogliby szczegółowo zapoznać się z ofertami i ryzykami, a także dowiedzieć jak poprawnie obsługiwać narzędzia cyfrowe. Chodzi głównie o uzmysłowienie seniorom realnych benefitów, jakie przynieść może korzystanie z sieci w różnych obszarach.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Seniorhub.pl

Czw., 28 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła