Stosunek Polaków do wyjazdów – czy nadal się boimy COVID-19?

Stosunek Polaków do wyjazdów – czy nadal się boimy COVID-19? fotolia.pl

Rok 2021 charakteryzuje się wzrostem, w porównaniu do roku 2020, odsetka osób korzystających z letnich wakacji na co najmniej tydzień. W 2021 roku na zorganizowanie dzieciom w wieku szkolnym takiego wypoczynku zdecydowało się 72% gospodarstw domowych, co stanowi wzrost o 26 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

CBOS podkreśla, że rok 2020 był jednym z najgorszych w historii badań, jeśli chodzi o korzystanie przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym z co najmniej tygodniowych wyjazdów podczas letnich wakacji (w latach 1993–2021 jedynie cztery razy zdarzyło się, że większość rodzin z dziećmi nie zdecydowała się na zorganizowanie dzieciom takiego wypoczynku).

W tym roku deklaracje w kwestii letnich wakacji są niemal takie same jak w rekordowym roku 2018 i wynika z nich, że w drugie pandemiczne lato wyjechało więcej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym niż w bezpośrednio poprzedzającym pandemię roku 2019.

Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi respondentów dotyczących wakacji letnich w poszczególnych latach.

Jak można wnioskować z wykresu Polacy oswoili lęk i w większości zdecydowali się wysłać swoje dzieci w wieku szkolnym na letni wypoczynek poza miejsce zamieszkania. O ile w ubiegłym roku pandemia COVID-19 była jednym z dwóch głównych powodów rezygnacji z wyjazdów dzieci na co najmniej tygodniowy wypoczynek, to w tym roku przesunęła się ona na dalszy plan (jako przyczynę rezygnacji z co najmniej tygodniowych wyjazdów w 2020 roku wymieniło ją spontanicznie 22%, a obecnie jedynie 3% przedstawicieli gospodarstw domowych, w których przynajmniej jedno dziecko w wieku szkolnym nie wyjechało na takie wakacje, czyli odpowiednio 13% i 1% ogółu respondentów reprezentujących gospodarstwa domowe, w których są dzieci w wieku szkolnym).

Więcej informacji tutaj.

Źródło: CBOS

Sob., 23 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła