Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

Polska to kraj dużych możliwości z ogromnym potencjałem gospodarczym. Jest również politycznym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wiarygodnym partnerem biznesowym. Wszystkie te czynniki składają się na pozytywny oraz przyjazny inwestorom klimat. Niemniej, zagraniczni inwestorzy zgłaszają praktyczne oraz prawne bariery odnoszące się do inwestowania w Polsce. Z doświadczenia PAIiIZ oraz wyników ankiety w ramach projektu Investor Friendly Poland, największymi zaletami Polski są dobra dostępność wykwalifikowanej kadry pracowników, doskonała pula talentów, duży rynek, silna gospodarka w czasie kryzysu oraz dobra pozycja w Europie.

 

 

Występuje jednakże wiele barier ograniczających napływ zagranicznych inwestycji do Polski, takich jak brak przejrzystości w działaniu oraz podejmowaniu decyzji przez organy administracji różnych szczebli, długie procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę oraz legalizację pobytu przez cudzoziemców.

Innymi barierami wskazywanymi przez inwestorów są te związane z zachętami inwestycyjnymi, tj. grantami rządowymi, grantami z funduszy strukturalnych, zwolnieniami podatkowymi w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) czy zwolnieniami z podatku od nieruchomości. Szczególnie silnie akcentuje się konieczność zmian w ustroju SSE, dotyczącą wprowadzenia elastyczności w kształtowaniu zatrudnienia, wydłużenia terminu działalności stref, czy w końcu zliberalizowania warunków obejmowania gruntów prywatnych statusem SSE. Konieczne jest również ujednolicenie prawa podatkowego oraz jego interpretacji związanych z prowadzeniem działalności w strefach. Innym poważnym problemem podnoszonym przez firmy jest brak planów zagospodarowania przestrzennego, co prowadzi do przedłużania procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w konsekwencji do opóźnień w realizacji projektów inwestycyjnych.

Jako życzenia dalszych zmian wskazane zostały ograniczenie liczby badań statystycznych dla przedsiębiorców, dalsze uproszczenie prawa pracy, wzmożenie polityki wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomimo barier wskazanych przez inwestorów, większość z biorących udział w badaniu poleca Polskę jako bardzo dobre miejsce do prowadzenia działalności, co jest bezpośrednio odzwierciedlone przez napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, który w 2009 r. wyniósł 9,95 mld EUR.

Źródło: PAIiIZ

Niedz., 2 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka