578 mln euro dla Polski z funduszy norweskich

578 mln euro dla Polski z funduszy norweskich fotolia.pl

W ramach nowej edycji Mechanizmów Finansowych, Polska otrzyma środki w wysokości 578 mln euro. Przyznana kwota jest większa od tej przydzielonej w poprzedniej perspektywie. Środki są dostępne do 30 kwietnia 2016 roku. Minimalna wartość projektu wynosi 170 tys. euro. Wyjątkiem są dwa programy: Program Stypendialny oraz Program dla Organizacji Pozarządowych, których minimalna wartość została określona na niższym poziomie.

- Wszystkie 17 programów zostało przygotowanych i wysłanych do oceny stronie darczyńców. Równocześnie odbywa się ich ocena w strukturach Komisji Europejskiej. W ciągu 4 miesięcy powinniśmy otrzymać decyzje w sprawie każdego z programów - poinformowała dyrektor Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Małgorzata Wierzbicka.

Obszary priorytetowe – Norweski Mechanizm Finansowy
1.    Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)- 137 mln,
2.    Globalny Fundusz na Rzecz Godnej Pracy i Dialogu Trójstronnego (Decent Work) - 3,112 mln,
3.    Dwustronny Program na rzecz Badań Naukowych - 36,83mln,
4.    Dwustronny Program Stypendialny - 5 mln,
5.    Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia – 60 mln,
6.    Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ze względu na płeć – 3 mln,
7.    Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych – 10 mln,
8.    Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości – 14 mln,
9.    Wsparcie Służby Więziennej, włączając sankcje pozawięzienne - 13 mln.

Obszary priorytetowe – Mechanizm Finansowy EOG
1.    Różnorodność biologiczna i usługi w zakresie eco-systemów (Ecosystem Services) - 20mln,
2.    Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola – 15 mln,
3.    Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii - 75mln,
4.    Fundusz dla organizacji pozarządowych - 37mln,
5.    Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności między regionami i promowania integracji społecznej - 9,544 mln,
6.    Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia – 10 mln,
7.    Konserwacja i rewitalizacja europejskiego dziedzictwa kulturowego – 60 mln,
8.    Promocja różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego - 10 mln,
9.    Fundusz Stypendialny - 5mln

Podczas wizyty minister Elżbiety Bieńkowskiej w Oslo w dniach 16-17 kwietnia 2012 roku, planowane jest podpisanie pierwszej umowy dotyczącej programu „Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności między regionami i promowania integracji społecznej”. Według dyrektor Małgorzaty Wierzbickiej, podpisanie kolejnych trzech powinno nastąpić podczas wizyty w Polsce na początku maja bieżącego roku, Norweskiej Pary Królewskiej.

W trakcie spotkania, przyjęto dwa raporty strategiczne za okres czerwiec-styczeń 2011. Pierwszy dotyczący wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, drugi wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. - Skupiliśmy się na programowaniu, budowie systemu wdrażania oraz przygotowaniu do działań promocyjnych. Powołaliśmy większość komitetów współpracy z udziałem partnerów oraz stworzyliśmy opis systemu zarządzania i kontroli - podsumował wiceminister Paweł Orłowski.

Źródło: www.eog.gov.pl

Pon., 9 Kw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Barbara Łączna