Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Zakres dotacji rzeczowej. Jak JST może wesprzeć Policję?

WSA: Zakres dotacji rzeczowej. Jak JST może wesprzeć Policję? fotolia.pl

WSA w Warszawie sprecyzował w jakim zakresie dopuszczalna jest dotacja rzeczowa przekazana jednostce Policji przez jst. Wspieranie Policji poprzez dokonywanie zakupu różnego rodzaju towarów i usług ma katalog otwarty. Zakupienie więc przez gminę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy komisariatu Policji i przekazanie jej w formie darowizny wypełnia znamiona takiej dotacji.

Rada Miejska w przedmiotowej sprawie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017. Dokonała zmniejszenia pierwotnie zaplanowanych wydatków majątkowych budżetu kosztem zwiększenia innych na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – budowa Komisariatu Policji". Kolegium RIO stwierdziło nieważność uchwały stwierdzając, iż organ I instancji naruszył przepisy art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w związku z przepisem art. 13 ust. 3 i 4e ustawy o policji.

Rada Miejska zaskarżyła w całości rozstrzygnięcie nadzorcze. Organ zaznaczył, że z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji jasno wynika, że jst, państwowe jednostki organizacyjne, (…) mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług’’. Zdaniem Rady więc możliwe było uczynienie dotacji rzeczowej na rzecz Komisariatu.

WSA przychylił się do stanowiska Rady Miasta. Sąd zaznaczył, że sądy administracyjne wielokrotnie orzekały, iż na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o Policji istnieje możliwość wspierania policji poprzez dokonywanie zakupu różnego rodzaju towarów i usług. Ustawodawca nie utworzył tutaj katalogu zamkniętego, dlatego możliwe było zakupienie przez jst dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy komisariatu Policji i przekazanie jej, w formie darowizny rzeczowej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2017 r. V SA/Wa 1711/17

Czw., 5 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka