"Sekrety Zarządzania" - już dziś zgłoś swój udział w konkursie dla JST

fotolia.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza urzędy administracji samorządowej z całej Polski do udziału w Konkursie "Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej".

Prowadzenie efektywnych działań w zarządzaniu stanowi jedno z najważniejszych wyzwań administracji samorządowej. Celem organizatorów Konkursu jest identyfikacja i popularyzacja najlepszych praktyk w JST. Przedstawiciele samorządów terytorialnych zaproszeni są do dzielenia się swoimi zrealizowanymi pomysłami, które mogą być dobrym przykładem i wzorem do dalszego rozwoju samorządu.

Organizatorzy przyznają nagrody nie tylko za kompleksowe rozwiązania dotyczące działania urzędu, ale również za osiągnięcia w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi i obsługi klientów (np. wprowadzenie benefitów dla pracowników, usprawnienie procesu rekrutacyjnego, zapobieganie rotacji pracowników). Ocenie poddane zostaną również osiągnięcia w takich obszarach, jak komunikacja w urzędzie, czy dostosowanie placówki do pracy zdalnej lub hybrydowej.

Podsumowanie Konkursu i prezentacja najlepszych praktyk odbędzie się podczas VI Krajowego Kongresu Sekretarzy organizowanego 19-20 października br. w Warszawie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Krajową Radę Forów Sekretarzy w JST. Związek Powiatów Polskich objął patronat honorowy nad tym wydarzeniem.

Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do 25 września br..

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej FRDL w zakładce INICJATYWY: https://frdl.org.pl/konkurs

Źródło: ip

Wt., 6 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska