Przed nami Tydzień Kultury Beskidzkiej

Przed nami Tydzień Kultury Beskidzkiej fotolia.pl

Tydzień Kultury Beskidzkiej to jedno z najważniejszych wydarzeń folklorystycznych w kraju, służących kontynuacji i popularyzacji tradycyjnych, jak też współczesnych zjawisk z zakresu kultury ludowej. Jest to najstarszy i największy tego rodzaju festiwal w Polsce oraz w Europie. Jego tradycja nawiązuje do przedwojennego „Święta Gór”, które po raz pierwszy zorganizowano w Zakopanem w 1935 r., a następnie w Wiśle w 1937 roku. Po dwóch latach okresu pandemii, TKB powraca do swojej tradycyjnej formy, szczególnie jeśli chodzi o udział zespołów z zagranicy.

Tegoroczne wydarzenie trwa dziewięć dni i odbywa się w pięciu miejscowościach: Wisła, Żywiec, Szczyrk, Maków Podhalański, Oświęcim oraz trzech towarzyszących: Istebna, Ujsoły, Jabłonków (Republika Czeska), a także w Bielsku-Białej. W TKB uczestniczą przede wszystkim beskidzkie, amatorskie zespoły folklorystyczne oraz zaproszone zespoły z innych regionów Polski a także zespoły zagraniczne - corocznie jest to około 100 grup artystycznych.

W ramach wydarzenia odbywają się także dwa ważne przeglądy: Festiwal Folkloru Górali Polskich obejmujący zarówno przegląd zespołów ze wszystkich regionów górskich w naszym kraju, jak również konkurs kapel, śpiewaków, instrumentalistów, mistrzów w różnych dziedzinach folkloru oraz Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne.

Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu jest najważniejszym w kraju przeglądem tradycji góralskich. Gromadzi górali z Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Sądeckiego, Zagórzan, Babiogórców, Orawiaków, Podhalan, górali gorczańskich, pienińskich, czarnych, Lachy limanowskie i sądeckie, Pogórzan, górali czadeckich a także Polaków mieszkających na Zaolziu. W ramach Festiwalu jury typuje najciekawsze polskie zespoły do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Nagrody finansowe dla zespołów i artystów przyznawane są corocznie ze środków MKiDN. Istotnym elementem Festiwalu Folkloru Górali Polskich jest możliwość konsultacji zespołów ze specjalistami z różnych dziedzin folkloru.

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, odbywają się na przemian w Żywcu i Wiśle. W bieżącym roku Spotkania odbędą się w Żywcu (3- 6 sierpnia 2022 r.). Są one prezentacją tradycji innych kultur pochodzących z różnych regionów świata. Umożliwiają propagowanie i wzajemne poznawanie folkloru, dziedzictwa kulturowego różnych narodów. W tym przeglądzie najczęściej uczestniczy około 12 zespołów zagranicznych i 3 polskie.

Ponadto w ramach TKB odbywają się:

  • 27. Festyn Istebniański (30-31.07.2022 r.) – dwudniowe koncerty zespołów regionalnych z Trójwsi Beskidzkiej (Istebnej, Koniakowa, Jaworzynki).
  • 75. Gorolski Święto w Jabłonkowie (Zaolzie, Czechy od 5-7.08.2022 r.) –  prezentacja działalności kulturalnej Polaków zamieszkujących Zaolzie zachowujących polskie tradycje. Koncerty zespołów, kiermasze sztuki, rękodzieła i rzemiosła artystycznego.
  • 44. Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach (6-7 sierpnia 2022 r.) – to przede wszystkim zapalenie hud (piętrowych ognisk) przy dźwiękach góralskiego hymnu „Szumi Jawor, szumi”.

Zgodnie z tradycją ogniska upamiętniają męczeńską śmierć św. Wawrzyńca. Targi Sztuki Ludowej w Żywcu (przez cały okres trwania TKB) – prezentacja sztuki i rękodzieła ludowego, z udziałem twórców ludowych przede wszystkim z Beskidów – członków Oddziału Beskidzkiego STL, ale także z innych regionów kraju oraz z zagranicy. Corocznie w Targach uczestniczy około 40 twórców ludowych;

Źródło: MKiDN

Pt., 22 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska