Komisja musi – a nie może – przedkładać radzie plany i sprawozdania

Komisja musi – a nie może – przedkładać radzie plany i sprawozdania fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który stwierdził w części nieważność Statutu Gminy. Z jakich przyczyn?

W omawianej sprawie przepis Statutu przewidywał, że: „Komisje mogą sporządzać i przedkładać roczne plany pracy oraz sprawozdania z działalności”. Sąd podkreślił jednak, że zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Artykuł 21 ust. 3 ustawy gminnej zawiera in principio sformułowanie, że komisje podlegają radzie gminy, a konsekwencją tejże podległości jest ciążący na komisjach obowiązek przedkładania radzie planu pracy oraz sprawozdań z działalności komisji, zaś szczegółowe zasady realizacji tego obowiązku ustalają statuty gmin lub regulaminy rad – zaznaczał WSA. W konsekwencji jego zdaniem Skarżący miał rację co do tego, że postanowienie Statutu narusza przepis art. 21 ustawy o samorządzie gminnym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2021 r., III SA/Kr 642/21

Źródło: CBOSA

Czw., 23 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel