Kwestie ochrony zdrowia i edukacja tematami Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

Kwestie ochrony zdrowia i edukacja tematami Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego fotolia.pl

Planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce, a także zmiany w prawie oświatowym były głównymi tematami Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, który odbył się 20 grudnia br. w formie online. Najistotniejsze sprawy dotyczące powyższych kwestii przedstawiły ekspertki Biura Związku Powiatów Polskich.

Spotkaniu przewodniczył Starosta Bielski i Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Andrzej Płonka.

Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich nawiązała do tematu Cyfrowej Gminy, o który starostowie zadawali pytania na poprzednim Konwencie. Według zapowiedzi ministra Cieszyńskiego, dla powiatów planowany jest tożsamy program. Zgodnie z nieoficjalną informacją, budżet programu ma wynieść 127 mln zł. Podział kwoty odbywałby się poprzez algorytmy i dotyczył wszystkich powiatów.

Padły również zapowiedzi tego, co czeka nas w kwestii ochrony zdrowia w najbliższym czasie. Prawdopodobnie na przełomie roku pojawi się projekt ustawy o agencji szpitalnictwa. W tej samej ustawie mają pojawić się założenia dotyczące nowej sieci szpitali. Zmiana ma polegać na tym, by w ramach sieci kontraktowane były poszczególne oddziały, a nie typy szpitali.

Drugą bardzo istotną kwestią jest nowa ustawa o jakości w systemie ochrony zdrowia. Projekt ustawy został negatywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ministerstwo pozostaje otwarte na rozmowy. Bernadeta Skóbel mówiła też o problemie dyżurowania w aptekach – prawdopodobne rozwiązanie legislacyjne zakłada zniesienie obowiązku ustalania dyżurów w okresie nocnym przez powiaty, natomiast w przypadku mniejszych powiatów, za pracę od godziny 21 do 23 płacić będzie NFZ.

Często pojawiającym się tematem jest też kwestia stwierdzania zgonu. Trzy miesiące temu pojawił się nowy projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, natomiast od tego czasu nic w temacie się nie dzieje. Związek Powiatów Polskich skieruje pytanie do KWRiST o to, kiedy mogłoby dojść do zapowiadanego spotkania roboczego w tej sprawie.

Z kolei Katarzyna Liszka-Michałka, radczyni prawna Związku Powiatów Polskich przedstawiła najważniejsze informacje z dziedziny edukacji i oświaty. Projekt rozporządzenia zmieniający zasady funkcjonowania domów wczasów dziecięcych wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Już od połowy ubiegłego roku eksperci ZPP opiniowali projekt rozporządzenia i dyskutowali z resortem edukacji na ten temat. Niestety wszelkie próby przekonania ministerstwa do tego, że proponowane rozwiązania spowodują konieczność ich likwidacji nie spotkały się z akceptacją resortu. Są takie powiaty, które są organami dotującymi niepubliczne domy wczasów dziecięcych. Trzeba było zatem wyważyć interes samorządów powiatowych. Kwestią, którą udało się wynegocjować była zmiana minimalnej długości pobytu – pierwotnie ministerstwo proponowało, by było to osiem dni, udało się wynegocjować 6 dni oraz odroczenie wejścia w życie tych przepisów. Subwencja będzie przysługiwała tylko na wychowanków, czyli na dzieci, które będą przebywały w domu wczasów dziecięcych minimum 6 dni, ale będą rekrutowane bezpośrednio przez dom wczasów dziecięcych. Dużą rolę odgrywają również dyrektorzy domów wczasów dziecięcych, aby przygotować plan działania.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, wzmacniająca pozycję kuratorów oświaty, została przeniesiona z grudnia. 4 stycznia odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, podczas której odbędzie się pierwsze czytanie tego projektu.

Na przełomie roku powinna także odbyć się nowelizacja Karty Nauczyciela i zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Strona związkowa wykluczyła jednak samorządy z rozmów w tym temacie. Główne kierunki zmian, jakie się pojawiają to wzrost wynagrodzeń nauczycieli powiązany ze wzrostem pensum - pierwotnie proponowano wzrost pensum nauczycielskiego o 4 godziny, aktualnie, po rozmowach ze związkowcami, ministerstwo zaczyna rozważać przejściowe wdrożenie wzrostu pensum, tzn. w przyszłym roku dwie godziny a w kolejnym roku kolejne dwie. Jest to jednak tylko pewna koncepcja. Ministerstwo rozważa też określenie w ustawie liczby godzin służącej do wykonywania przez nauczyciela innych obowiązków wynikających z czasu jego pracy, np. rady pedagogiczne, opieka nad dziećmi w czasie dyskotek. Związek Powiatów Polskich będzie odnosił się do projektu.

Kolejnym tematem jest edukacja włączająca. Końcem listopada projekt ustawy o wsparciu ucznia, dziecka i rodziny został wpisany do wykazu legislacyjnego prac Rady Ministrów. Przyjęcie projektu zostało zaplanowane na I kwartał 2022 roku.

Starostowie pytali, czy znane są wyniki pilotażu w Polsce Specjalistycznych Centrów Edukacji Włączającej. Mecenas Liszka-Michałka przekazała, że pilotaż trwa i póki co nie są znane jego wyniki. Przekazała również, że projekt został w znacznej mierze okrojony. W założeniu pracownicy szkół specjalnych mają w pewnym stopniu wspierać nauczycieli szkół ogólnodostępnych ale samo ministerstwo jeszcze nie określiło zakresu zadań, które docelowo mają realizować specjalistyczne centra edukacji włączającej na rzecz szkół ogólnodostępnych.

Katarzyna Liszka-Michałka odniosła się też do pytania o subwencję oświatową. Budżet państwa został przegłosowany, nie został jeszcze podpisany projekt rozporządzenia w sprawie algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej. Blisko od roku Związek Powiatów Polskich zwracał się do ministerstwa z prośbą o uwzględnienie w naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej osób, które nie są nauczycielami, ale uczą przedmiotów zawodowych w szkołach. Dotychczas te osoby nie były uwzględniane w subwencji oświatowej, jednak udało się je zawrzeć w subwencji na 2022 rok.

Wt., 21 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska