Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości fotolia.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o powołaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nowa jednostka ma dbać o zapewnienie bezpieczeństwa Polaków w sieci, w tym walczyć z pedofilami, którzy poszukują swoich ofiar w sieci; zwalczać przestępstwa związane z kradzieżą tożsamości w sieci oraz walczyć z oszustwami w sieci.

CBZC to jednolita w skali kraju jednostka Policji z siedzibą w Warszawie. Będzie ona odpowiadać za realizację zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej. Wiąże się z tym również wykrywanie i ściganie sprawców tej przestępczości oraz wspieranie w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu tej przestępczości.

CBZC kierować będzie, jako organ podległy komendantowi głównemu Policji, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Będzie go powoływał i odwoływał, spośród oficerów Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego Policji. Komendant CBZC otrzyma również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

W związku z powołaniem nowej służby przewidywane jest zwiększenie stanu etatowego Policji o 1 800 etatów. Jeśli chodzi o nabór do służby zwalczania cyberprzestępczości, pod szczególną uwagę będą brane wiedza i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego z tego obszaru.

Przyjęte przez Radę Ministrów przepisy zakładają również przyznanie funkcjonariuszom świadczenia związanego z pełnieniem służby w CBZC. Miesięczna wysokość świadczenia będzie nie niższa niż 70 proc. i nie wyższa niż 130 proc. przeciętnego uposażenia policjantów.

Funkcjonariuszom CBZC będzie w pełni przysługiwać możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych, wynikających z ustawy o Policji.

Źródło: MSWiA

Śr., 10 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska