Sąd nie zajmie się interpelacją radnego

Sąd nie zajmie się interpelacją radnego fotolia.pl

Prawo do składania interpelacji przez radnych jest formą kontroli organu wykonawczego gminy, a procedurę załatwiania tego rodzaju sprawy określają przepisy art. 26 ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym. Rozpatrzenie interpelacji nie następuje zatem w formie decyzji, lecz w drodze czynności materialno-technicznej, która nie ma charakteru aktu administracyjnego władczo rozstrzygającego o prawach i obowiązkach jednostki wynikających z przepisów prawa administracyjnego, a co za tym idzie nie podlega kognicji sądu administracyjnego.

Odpowiedź na interpelację radnego ma bowiem charakter czysto informacyjny.

Wyrok WSA w lodzi z 13 lipca 2021 r. sygn. II SA/Łd 439/21.

Źródło: CBOSA

Pt., 15 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel