Rada Ministrów przyjęła budżet na 2022 rok

Rada Ministrów przyjęła budżet na 2022 rok fotolia.pl

28 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2022. W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie - m.in. poprzez inwestycje – rozwoju gospodarki, która wraca na ścieżkę wzrostu po kryzysie. Kontynuowane też będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Jak podaje Minister Tadeusz Kościński, nasze finanse publiczne są w dobrym stanie, co pokazują pozytywne oceny Polskiej gospodarki przez agencje ratingowe. Prognoza długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) w 2022 r. wyniesie 56,6%, podczas gdy średnia dla UE to około 92%. Rząd zakłada, że w tym roku PKB zwiększy się w ujęciu realnym o 4,9%, a w 2022 r. o 4,6%.

Wiceminister finansów Sebastian Skuza wspomina m.in. o zwiększeniu wydatków na służbę zdrowia do 5,75% PKB w przyszłorocznym budżecie oraz zapewnieniu waloryzacji rent i emerytur na poziomie 104,89%. Wzrośnie również fundusz wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. przyjęto:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 481,4 mld zł,
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 512,4 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości 30,9 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 2,8% PKB,
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 56,6% PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6%,
 • wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3%,
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5%,
 • wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 9,2%.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2022 rok zakłada:

 • dochody budżetu środków europejskich: 85,9 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 96,2 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 10,2 mld zł.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Pt., 1 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła