Na rzecz lokalnej społeczności: Powiat Sulęciński miejscem przyjaznym mieszkańcom, inwestorom i turystom

Na rzecz lokalnej społeczności: Powiat Sulęciński miejscem przyjaznym mieszkańcom, inwestorom i turystom fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, autor: Aleksander Żukowski

Powiat Sulęciński leży w północnej części województwa lubuskiego. Ze względu na swoje położenie, bliskość granicy polsko-niemieckiej oraz rozbudowaną sieć komunikacyjną, w tym obecność autostrady A2, jest to obszar niezwykle interesujący pod względem inwestycyjnym.

Teren powiatu z racji dużej lesistości, czystych jezior i licznych zabytków oraz położenia Parku Narodowego „Ujście Warty” i Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego jest także regionem atrakcyjnym turystycznie.

fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, autor: Aleksander Żukowski

Nieduża gęstość zaludnienia, atrakcyjne warunki naturalne oraz możliwość rozwoju zawodowego sprawiają, że Powiat Sulęciński jest miejscem, w którym chętnie osiedlają się kolejni mieszkańcy, w tym przede wszystkim rodziny z dziećmi. To głównie z myślą o nich władze powiatu w ostatnich latach przeprowadziły szereg inwestycji, mających na celu modernizację i doposażenie infrastruktury edukacyjnej oraz sportowej. Głębokiej modernizacji poddano budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie wraz z halą sportową. Rozbudowano i wyposażono Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie, w którym obecnie powstaje przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ze względu na duże zapotrzebowanie w zakresie szkolnictwa zawodowego, przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie utworzono warsztaty do praktycznej nauki zawodów z branży: gastronomicznej, mechanicznej, mechatronicznej, budowlanej, ekonomicznej i logistycznej. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków życia mieszkańców powiatu Szpital Powiatowy w Sulęcinie został rozbudowany, a jego poszczególne oddziały są systematycznie modernizowane i doposażane w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i medyczny. Także Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej mogą realizować swoje zadania w nowoczesnych i dostosowanych do zmieniających się potrzeb budynkach. Nieustannie modernizowana jest również sieć dróg powiatowych.

fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, autor: Aleksander Żukowski

Trafne zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców, sprawne zarządzanie, jak również skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych i gospodarne wykorzystanie posiadanych zasobów finansowych sprawiają, iż władze samorządowe systematycznie poprawiają jakość infrastruktury mającej bezpośredni wpływ na warunki życia mieszkańców oraz stymulują dalszą poprawę atrakcyjności obszaru z punktu widzenia inwestorów i turystów.

fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, autor: Aleksander Żukowski 

fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, autor: Aleksander Żukowski 

fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, autor: Aleksander Żukowski 

fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, autor: Aleksander Żukowski 

Wt., 21 Wrz. 2021 0 Komentarzy
Joanna Gryboś-Chechelska
Redaktor Joanna Gryboś-Chechelska