Będzie drożej. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy na sprzedaż gazu spółce PGNiG Obrót Detaliczny

Będzie drożej. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy na sprzedaż gazu spółce PGNiG Obrót Detaliczny fotolia.pl

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, to już druga zmiana taryfy zatwierdzonej temu przedsiębiorstwu przez Prezesa URE w grudniu 2020 roku. Uspokajając URE wskazuje na to, że Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny (OD) obejmuje wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych. To jedyna grupa odbiorców, dla której taryfy za paliwo gazowe zatwierdza regulator.

Ze względu na wzrosty cen gazu na rynku hurtowym (Towarowa Giełda Energii, TGE), gdzie PGNiG OD kupuje gaz dla swoich odbiorców, spółka wystąpiła o zmianę taryfy, którą regulator zatwierdził w kwietniu 2021 roku. Wtedy to, po raz pierwszy od 2019 roku, ceny gazu wzrosły o 5,6%. W lipcu 2021 r. PGNiG OD ponownie wystąpiło do regulatora z wnioskiem o zmianę taryfy na sprzedaż gazu motywując konieczność podwyżki cen dalszym wzrostem kosztów zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie od początku roku – podobnie jak na pozostałych rynkach europejskich – obserwujemy stały wzrost cen gazu. TGE stanowi główne źródło pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD.

Obecna zmiana taryfy oznacza wzrost cen gazu o 12,4%, natomiast stawki opłat abonamentowych pozostają na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że w części rachunku płaconej PGNiG OD spowoduje to wzrost średnich płatności o 11,4 proc. dla odbiorców używających gazu wysokometanowego oraz gazu zaazotowanego Ls oraz o 11,5 proc. dla odbiorców używających gazu zaazotowanego Lw.

Jak wyjaśnia URE, rachunek płacony przez odbiorcę gazu składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz (obrót) oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia. Największa część odbiorców gazu ziemnego obsługiwana jest przez największego w skali kraju operatora świadczącego usługi polegające na dystrybucji paliw gazowych: Polską Spółkę Gazownictwa. Zatem do kalkulacji całkowitych skutków zmiany rachunku odbiorcy za gaz konieczne jest uwzględnienie taryf obydwu tych spółek. Stąd też, na skutek aktualnej zmiany w taryfie PGNiG OD i przy obowiązujących stawkach dystrybucyjnych PSG, wzrost kompleksowych płatności (tj. łączny rachunek za gaz oraz jego dostawę) dla odbiorców będzie niższy niż wzrost cen samego gazu.

Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1, zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków, płatność za gaz będzie wyższa o 5,35 proc., co oznacza kwotowy wzrost jego płatności o ok. 1 zł miesięcznie. Dla odbiorców z grupy W-2.1 (również podgrzewanie wody gazem) płatność wzrośnie o 7,45 proc., a wzrost kwotowo wyniesie 6,71 zł/m-c. Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości paliwa, tj. ogrzewający gazem także mieszkania (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o ok. 20 złotych miesięcznie więcej (wzrost płatności o 7,9 proc.).

Taryfę przedsiębiorstwo może wprowadzić już 14 dnia od dnia jej opublikowania przez Prezesa URE. Zmiana taryfy została opublikowana 16 lipca 2021 roku.

Źródło: www.ure.gov.pl

Czw., 22 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel