V Krajowy Kongres Sekretarzy - zapraszamy do dyskusji

V Krajowy Kongres Sekretarzy - zapraszamy do dyskusji fotolia.pl

28 i 29 września br. w formule hybrydowej odbędzie się V Krajowy Kongres Sekretarzy, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST.

Krajowy Kongres Sekretarzy jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym. Do udziału w nim zaproszeni są Sekretarze – zarówno ci zrzeszeni w regionalnych forach branżowych, działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również ci, którzy jeszcze do nich nie należą, a także inni pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Organizowane przez FRDL wydarzenie będzie dotyczyło bieżących aspektów funkcjonowania samorządu. Jednym z omawianych tematów będzie rzeczywistość pandemiczna. W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji uczestnicy nie tylko podsumują ostatni rok, lecz także zastanowią się nad skutkami i wnioskami na najbliższą przyszłość. Podczas kongresu będzie możliwość wysłuchania Menedżerów Urzędów z innych krajów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w dostosowaniu realizowanych usług do sytuacji pandemicznej w swoich krajach.

Krajowy Kongres Sekretarzy to przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST z punktu widzenia roli i zadań sekretarza. Wymiana informacji, ciągła nauka i aktualizacja wiedzy jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków samorządowych w zmieniających się warunkach.

W programie znajdą się także liczne tematy związane z zarządzaniem jednostką z uwzględnieniem pracy zdalnej, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, elektronizacji usług publicznych i wielu innych ważnych dla samorządów zagadnień. Bloki tematyczne podzielone zostały na cztery moduły - ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”, ,,Otwarty i przejrzysty urząd”, ,,Zarządzanie rozwojem gminy” oraz ,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty”.

Źródło: IP

Śr., 23 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska