Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pomoże samorządom

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pomoże samorządom fotolia.pl

BGK i Kancelaria Premiera poinformowały o powołaniu nowego funduszu celowego. Środki w nim zgromadzone pozwolą na sfinansowanie samorządowych inwestycji w ramach Polskiego Ładu.

Konieczność przyznania dodatkowych środków na inwestycje realizowane przez samorządy została dostrzeżona w związku ze spadkiem wysokości nadwyżek operacyjnych. To nadwyżka operacyjna determinuje jaką część wydatków władze lokalne i regionalne mogą przeznaczyć na inwestycje. Im niższa nadwyżka, tym wolniejszy rozwój gmin, powiatów i województw. W ciągu ostatniego roku, zgodnie z danymi Banku Gospodarstwa Krajowego, spadła ona o 4 proc.

Nie boimy się prezentować ogromnego programu inwestycji, które dotrą bez wyjątku do każdej gminy i każdego powiatu. Jestem przekonany, że te nowe inwestycje w wiele obszarów doprowadzą do ostatecznego przełamania tego co w rozwoju gospodarczym III RP było niewłaściwe. Doprowadzą do akumulowania kapitału wokół polskich rodzin – cytuje słowa premiera Mateusza Morawieckiego PAP.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych samorządy będą mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 95 proc. na inwestycje, m.in. w:

  • infrastrukturę wodno-kanalizacyjną;
  • modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne;
  • gospodarowanie odpadami.

Powyższe obszary mają charakter priorytetowy. Środki na inwestycje w tych dziedzinach będą przyznawane jeszcze w czerwcu w ramach programów pilotażowych. Docelowo będzie można się ubiegać o pieniądze na zadania realizowane w sumie w 35 dziedzinach życia samorządowego.

Drogi, przedszkola, kanalizacja i inne inwestycje są potrzebne we wszystkich regionach Polski, ale samorządom brakuje pieniędzy na ich sfinansowanie. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest odpowiedzią na potrzeby inwestycyjne samorządów. Korzyści z tego programu będzie czerpać społeczeństwo i cała gospodarka – powiedziała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczka.

Postępowanie w sprawie otrzymania dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych będzie prowadzone całkowicie elektronicznie. W tym celu zostanie przygotowana specjalna aplikacja dedykowana samorządom. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gromadził wnioski samorządów, weryfikował je formalnie i przygotowywał zbiorczy raport na temat wniosków do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dysponentem funduszu będzie premier, który rozstrzygnie o przyznaniu dofinansowania.

Środki uzyskane z funduszu posłużą samorządom do refundacji już poniesionych kosztów. Samorządy zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania będą otrzymywać promesy wystawiane przez BGK. Pieniądze w samorządowych budżetach znajdą się dopiero po zakończeniu wykonania inwestycji.

Źródło: www.bgk.plwww.samorzad.pap.pl 

Śr., 23 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Jakub Dorosz-Kruczyński