Za nami debata na temat finansów samorządowych w czasie i po pandemii

Za nami debata na temat finansów samorządowych w czasie i po pandemii fotolia.pl

15 czerwca w formule hybrydowej odbyło się webinarium podejmujące temat finansów samorządów terytorialnych w czasie i po pandemii. Dyskutowano o problemach, wyzwaniach i perspektywach. Organizatorem webinarium była Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego wraz z Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Uczestnicy debaty podkreślili, że czas turbulencji spowodowanych koronawirusem jest niezwykle ważny w kontekście finansów samorządowych.

Podczas dyskusji podjęto temat szczególnych rozwiązań prawno-finansowych dla JST w okresie pandemii. Sebastian Skuza , Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów mówił o tarczach, jakie rząd wprowadził dla przedsiębiorców w czasie pandemii. W jego ocenie pośrednimi beneficjentami tych rozwiązań były jednostki samorządu terytorialnego. Mówił o nadaniu większych uprawnień wykonawczych organom jst do szeregu czynności, które ułatwiałyby gospodarkę środkami publicznymi. Nawiązał także do prowadzenia szeregu rozwiązań mających na celu zwiększenie płynności finansowej JST. Sebastian Skuza nawiązał również do środków przekazanych samorządom w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaznaczył też, że jest w roku 2020 osiągnęły nadwyżkę w wysokości ok. 5,7 mld zł. Zdaniem wiceministra, rok 2021 pod względem budżetowym też zapowiada się dobrze. W podsumowaniu swojej wypowiedzi Sebastian Skuza podkreślił, że pod względem finansów sytuacja JST nie odbiegała znacząco od czasu przed pandemią. Zgodził się co do tego, że zmiany w systemie finansów jst są konieczne. Mówił m.in. o planowanej subwencji rozwojowej dla samorządów.

Do wypowiedzi wiceministra pojawiło się sporo pytań o powiaty. Sebastian Skuza nawiązał do prac komisji przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której zadaniem jest analiza sytuacji jst pod kątem finansów. Zaznaczył, że w pracach biorą udział przedstawiciele Związku Powiatów Polskich. Na podstawie zgłaszanych problemów, najistotniejsza z punktu widzenia finansów wydaje się oświata. To, czy subwencja rozwojowa jest też planowana dla powiatów pozostaje kwestią otwartą. W ocenie wiceministra Skuzy powiaty mogą liczyć na ograniczenie wahań dochodów i zapewnienie stabilizacji niezależnie od zmian prawnych. Były by to stabilne, równomiernie przekazywane dochody. Nie zakłada się wprowadzania nowych podatków. Wiceminister zaznaczył, że głosy i uwagi powiatów są mile widziane.

Pytany o ewentualne zmiany w finansowaniu oświaty, minister stwierdził, że jego zdaniem całość dochodów jst powinna w całości pokrywać zadania przez nie finansowane. Zaznaczył, że jst są częścią systemu, a rząd również boryka się z problemami.

Podczas debaty poruszono też kwestie stanu budżetów i finansów jst po 2020 roku, przeanalizowano także specyficzne problemy dużych miast. Zastanawiano się też, jak skutecznie aplikować o środki unijne.

Śr., 16 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska