Duże stopy wzrostu aktywności w kwietniu

Duże stopy wzrostu aktywności w kwietniu fotolia.pl

Polska gospodarka osiągnęła w kwietniu duże stopy wzrostu aktywności gospodarczej – produkcja przemysłowa wzrosła o prawie 45 proc., a sprzedaż detaliczna o 21 proc. Punktem odniesienia dla tych danych było jednak apogeum pierwszego zamrożenia aktywności. Kolejne miesiące przyniosą niższe wzrosty, ale nadal optymistyczne dla polskiej gospodarki.

Wzrost inflacji

Odbijającej aktywności towarzyszy inflacja. W maju prawdopodobnie osiągęła najwyższy poziom w tym roku z uwagi na wzrost cen ropy oraz wysoką inflację bazową. Szacuje się że CPI przekroczy 4,5 proc. r/r. Będzie to efekt dalszego wzrostu dynamiki cen paliw oraz pozostałych nośników energii. Inflacja bazowa oraz ceny żywności będą utrzymywać się na poziomach z marca. CPI do końca roku oscylować będzie jednak ponad górną granicą celu NBP (3,5 proc.) - podaje PIE.

Bezrobocie

Wysoka aktywność gospodarcza sprzyja utrzymaniu dobrej passy na rynku pracy. Wyniki Badania Ekonomicznej Aktywności Ludności (BAEL) wskazują, że stopa bezrobocia jest najniższa wśród państw Unii Europejskiej. Równolegle powiększa się aktywność zawodowa - czytamy w raporcie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce spadła w kwietniu z 6,4 do 6,3 proc. Spodziewa się stabilizacji w najbliższym kwartale oraz spadku do ok. 6 proc. w drugiej części roku. Tym samym Polska dalej utrzyma najniższe bezrobocie wśród gospodarek UE.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: PIE

Pon., 31 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła