Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wiemy kiedy odbędą się aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w 2021

Wiemy kiedy odbędą się aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w 2021 fotolia.pl

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbędą się w pierwszym półroczu 2021 r. – tak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki (URE).

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r., poz. 610) aukcje są ogłaszane, organizowane i przeprowadzane przez Prezesa URE nie rzadziej niż raz w roku.

Prezes URE, na podstawie art. 78 ust. 1 ww. ustawy zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem aukcji.

Planuje się, że aukcja na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zostanie przeprowadzona na przełomie maja i czerwca br. Szczegółowy harmonogram aukcji będzie przedstawiony na stronie internetowej URE.

Jak wynika z art. 92 ust 1. ustawy o odnawialnych źródłach energii „Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, od wytwórcy tej energii, który wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.”

Parametry aukcji, które będą prowadzone w 2021 roku zostały określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. (Dz. U. poz. 2363). Przepisy tego rozporządzenia będą uzupełnione przez przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. Rozporządzenie to jeszcze nie zostało wydane, natomiast obecnie powinien dobiegać końca proces konsultacji i uzgodnień tego projektu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje rozwiązania legislacyjne dla całego sektora OZE, mając na względzie jego dynamiczny rozwój. Celem działań regulacyjnych jest tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz umożliwienie przedsiębiorcom jak największego zaangażowania w ten obszar. Jak pokazują aktualne dane, moc zainstalowana na koniec stycznia 2021 r. to 12 690 GW.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że wynikiem tegorocznych aukcji będzie dalszy wzrost rozwoju OZE w naszym kraju, co jest szczególnie istotne w czasie transformacji energetycznej i realizacji założeń europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej.

Źródło: MKiŚ

Wt., 6 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Paweł Wójcik