Negatywna opinia ZPP wobec zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Negatywna opinia ZPP wobec zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych fotolia.pl

„Nie kwestionujemy idei ponoszenia kwoty wolnej od podatku niemiej jednak musi się to wiązać z zagwarantowaniem samorządom zachowania udziału w dochodach publicznych, który umożliwi realizację zadań publicznych” – zaznacza Prezes Zarządu ZPP w negatywnej opinii Związku w stosunku do proponowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Związku Powiatów Polskich, wprowadzenie zmian w ustawach podatkowych może odbywać się wyłącznie pod warunkiem dywersyfikacji źródeł dochodów własnych samorządów, w tym przyznania samorządom udziału we wpływach z podatku VAT, w stopniu umożliwiającym realizację wszystkich zadań powierzonych samorządom na poziomie oczekiwanym przez mieszkańców.

ZPP zwraca uwagę na przewidziany w projekcie ustawy zapis mówiący o tym, że dana jst w kolejnym roku nie będzie mogła otrzymać mniej niż 101% kwoty przypadającej w poprzednim roku podatkowym, jednak mechanizm ten ocenia jako nieadekwatny do potrzeb wydatkowych samorządów. Potrzeby te są bowiem w dużej mierze uzależnione od rosnących kosztów pracy. Co więcej, w perspektywie kilku lat rozwiązanie takie spowoduje spadek znaczenia udziału w PIT jako znaczącego źródła dochodów samorządów. „Jest to istotne zwłaszcza w przypadku powiatów ziemskich, które mają ograniczone możliwości uzupełnienia luki innymi dochodami” – zauważa Związek.

Na przykładzie wskazuje również, że jeśli proponowany mechanizm wprowadzono by w 2010 r., to luka w tym źródle dochodu po 10 latach, tylko w powiatach ziemskich wyniosłaby 3 miliardy złotych.

Czw., 1 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska