Rozpoczęły się konsultacje społeczne do Krajowego Planu Odbudowy

Rozpoczęły się konsultacje społeczne do Krajowego Planu Odbudowy fotolia.pl

Krajowy Plan Odbudowy to unijne wsparcie dla państw członkowskich, które pogrążone są w kryzysie spowodowanym przez COVID-19. Konsultacje społeczne rozpoczęły się 26 lutego i potrwają do 2 kwietnia br. Konsultacje prowadzone są online.

Krajowy Program Odbudowy opiera się na pięciu filarach. Obszary, w których określono reformy i zakres inwestycji to:

 1. odporność i konkurencyjność gospodarki – planowane działania to m.in.:
  • odbudowa i transformacja sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu COVID-19,
  • stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania,
  • wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami,
  • ulgi podatkowe w zakresie automatyzacji i cyfryzacji,
  • inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym,
  • odbudowa szkolnictwa zawodowego i utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności,
  • wspieranie aktywność zawodowej matek, czy też szerzej rodziców;
 2. zielona energia i zmniejszenie energochłonności - planowane działania to m.in.:
  • inwestycje dla czystego powietrza,
  • odnawialne źródła energii,
  • inwestycje w morskie farmy wiatrowe,
  • technologie wodorowe oraz oczyszczanie ścieków,
  • zaopatrzenie w wodę poza aglomeracjami,
  • wspieranie średnich i małych miast w działaniach związanych z zazielenianiem przestrzeni;
 3. transformacja cyfrowa – planowane działania to np.:
  • inwestycje w zakresie szybkiego Internetu,
  • zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług bezprzewodowych,
  • monitoring emisji pól elektromagnetycznych,
  • cyfrowa szkoła,
  • działania na rzecz cyberbezpieczeństwa;
 4. dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – planowane są m.in.:
  • inwestycje związane z programem szczepień,
  • modernizacja wyposażenia placówek leczniczych,
  • rozszerzanie dotychczasowych rozwiązań IT w służbie zdrowia,
  • rozwiązania na rzecz zwiększenia liczby personelu medycznego (zaplecze dydaktyczne, bony na studia odpłatne),
  • stworzenie odpowiednich warunków dla przemysłu farmaceutycznego;
 5. zielona, inteligentna mobilność – planowane m.in.:
  • inwestycje w zeroemisyjny transport publiczny i punkty ładowania,
  • finansowanie sektora kolejowego,
  • zwiększenie bezpieczeństwa drogowego i na kolei,
  • wdrożenie rozwiązań cyfrowych,
  • budowa kilku obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu.

W ramach konsultacji KPO odbędą się trzy spotkania, podczas których prowadzone będą debaty nt. poszczególnych obszarów wsparcia, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 2 marca br. – spotkanie dot. komponentów "Zielonej energii i zrównoważonej mobilności",
 • 4 marca br. – spotkanie dot. "Zwiększenia dostępu i wzmocnienia jakości funkcjonowania służby zdrowia",
 • 9 marca br. – spotkanie dot. "Odporna i konkurencyjna gospodarka oraz transformacja cyfrowa"

Źródło: gov.pl

Czw., 4 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska