Czy system ochrony zdrowia w Polsce w ogóle może dobrze funkcjonować? Finansowy raport Związku Powiatów Polskich

Czy system ochrony zdrowia w Polsce w ogóle może dobrze funkcjonować? Finansowy raport Związku Powiatów Polskich fotolia.pl

Sporo emocji i kontrowersji w ostatnim czasie budzi pomysł kolejnej reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Jednak podstawowym i trwającym od dawna problemem, z którym boryka się polska służba zdrowia jest nieadekwatność środków finansowych do zakresu realizowanych zadań. Ten fakt jest jednak zupełnie pomijany przez Ministerstwo Zdrowia. Trzeba jednak zadać pytanie, czy przy środkach finansowych, jakimi dysponuje polski system ochrony zdrowia, może on w ogóle funkcjonować dobrze? Odpowiedzi na to pytanie, w oparciu o dane OECD szukali eksperci Związku Powiatów Polskich: Bernadeta Skóbel, Ewelina Kocemba i Rafał Rudka.

Minister Zdrowia powołał Zespół, który ma zająć się przygotowaniem rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Niezwykle dziwi fakt, że zamiast wdrażania kosztownych zmian organizacyjno-prawnych, resort zdrowia nie chce pochylić się wcześniej nad nakładami finansowymi na ochronę zdrowia, które są zatrważające.

Niniejsza publikacja ekspertów ZPP powstała w oparciu o dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, dotyczące 27 państw.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w 2019 roku środki publiczne wydatkowane na ochronę zdrowia w Polsce wyniosły 4,3% PKB. W efekcie dało to naszemu krajowi trzecie miejsce od końca. W 2019 r. wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce w stosunku do PKB, były niższe niż we wszystkich państwach sąsiadujących z Polską, będących członkami OECD.

Niezaprzeczalne jest, że nakłady na ochronę zdrowia w Polsce znacząco odbiegają od średniej europejskiej. Dystans pomiędzy Polską a wysokorozwiniętymi państwami OECD cały czas się zwiększa. W jeszcze gorszej pozycji w rankingu międzynarodowym plasują nas wydatki na mieszkańca. Tutaj wskaźnik dla Polski wynosi 2593,4 zł, podczas gdy średnia dla analizowanej grupy to 11210,9 zł, a mediana 13004 zł.

O tym jak szczegółowo przedstawia się sytuacja, mogą Państwo przeczytać w treści raportu zamieszczonego tutaj.

Pt., 22 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska