Dozwolona krytyka samorządów

Dozwolona krytyka samorządów fotolia.pl

Wolność wypowiedzi odnośnie krytyki działalności osób prawnych, w szczególności samorządowych osób prawnych, funkcjonujących w sferze publicznej i zarządzającej pieniędzmi społecznymi, przeznaczonymi na realizację potrzeb mieszkańców, jest szersza niż w przypadku krytyki osób fizycznych, czy podmiotów/firm/ nie odgrywających tak kluczowej roli w życiu danej jednostki terytorialnej.

Oznacza to, iż takiej krytyce może być poddana gmina, pod warunkiem iż znajduje ona oparcie w faktach. Krytyka taka pozostaje bowiem w interesie społecznym i w ocenie sądu nie jest bezprawna.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. akt: VI ACa 441/18

Sob., 16 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka