Związek Powiatów Polskich interweniuje w sprawie dodatków dla medyków

Związek Powiatów Polskich interweniuje w sprawie dodatków dla medyków fotolia.pl

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich zwrócił uwagę na kwestie dodatków dla medyków, którzy na co dzień walczą z pandemią. W ocenie Związku, obecnie obowiązujące zasady przyznawania dodatków jedynie wybranym członkom personelu medycznego budzą konflikty.

Chodzi o dodatkowe wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem COVID-19 dla pracowników medycznych zatrudnionych w SOR, Izbach Przyjęć i Zespołach Ratownictwa Medycznego, które NFZ ma przyznawać na polecenie Ministra Zdrowia wydane 1 listopada 2020 roku.

Jak jednak podkreśla Prezes Zarządu ZPP, również na innych oddziałach personel medyczny udziela świadczeń zdrowotnych osobom zakażonym koronawirusem. - W trakcie epidemii zarówno w oddziale obserwacyjnym jak i innych oddziałach szpitala wykonywane są świadczenia medyczne u pacjentów z dodatnim wynikiem koronawirusa, do czasu przekazania wypisania do domu albo przekazania do innego szpitala – czytamy w piśmie, jakie Andrzej Płonka przesłał do Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i współprzewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Wyrażając zaniepokojenie obecną sytuacją, Związek zwrócił się z prośbą o ponowne przemyślenie w zakresie stworzenia mechanizmu gratyfikacji dla wszystkich pracowników medycznych zatrudnionych w szpitalach, walczących na co dzień z pandemią.

Pokreślono też, że obecnie obowiązujące zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń tylko dla wybranych członków personelu medycznego, rodzą konflikty i różnicują sytuację personelu.

Pon., 11 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska