W NFZ pomylono czujność ze swoistością testów antygenowych – kolejna zmiana Zarządzenia

W NFZ pomylono czujność ze swoistością testów antygenowych – kolejna zmiana Zarządzenia fotolia.pl

5 listopada br. Prezes NFZ wydał kolejne Zarządzenie zmieniające zarządzenia dotyczące rozliczania świadczeń związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem Covid-19. W Zarządzeniu wydanym zalewie dzień wcześniej pojawiła się pomyłka dotycząca minimalnych kryteriów jakie muszę spełniać testy antygenowe, aby mogły podlegać rozliczeniu.

W pierwotnym brzmieniu jako minimalne kryteria wskazano a. czułość – 97%, b. swoistość – 90%,potwierdzonych w niezależnych opublikowanych badaniach lub w badaniach zrealizowanych na polskiej populacji w podmiocie leczniczym, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, a po poprawce brzmienie jest następujące:

„minimalne kryteria testu antygenowego podlegającego rozliczeniu to:

a. czułość – 90%,

b. swoistość – 97%,

potwierdzonych w niezależnych opublikowanych badaniach lub w badaniach zrealizowanych na polskiej populacji w podmiocie leczniczym, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia”.

Zarządzenie dostępne jest tutaj.

Pt., 6 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel