Wynagrodzenia dla nauczycieli i sytuacja szpitali powiatowych na posiedzeniu Zarządu ZPP

Wynagrodzenia dla nauczycieli i sytuacja szpitali powiatowych na posiedzeniu Zarządu ZPP .

Aktualna sytuacja finansowa samorządów powiatowych z uwzględnieniem  kwestii wynagrodzeń dla nauczycieli i sytuacja w szpitalach powiatowych to główne zagadnienia poruszone podczas posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 29 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Pierwszemu posiedzeniu Zarządu ZPP po wyborach parlamentarnych przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu ZPP, Starosta Bielski.

Problemy z finansowaniem oświaty

Obrady Zarządu ZPP rozpoczęły się od omówienia kwestii finansów powiatów w odniesieniu do oświaty. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na problem kumulacji roczników, która w naturalny sposób wymusiła zatrudnianie dodatkowej kadry nauczycielskiej. 15 października Ministerstwo Finansów przedstawiło bowiem planowane na 2020 rok roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw.

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP przedstawił porównanie skali wzrostu bieżących wydatków oświatowych i części oświatowej subwencji ogólnej między 2019 a 2020 rokiem. Przeanalizowałem konsekwencje zmiany struktury szkolnictwa, więc sytuacja pojawienia się nowego rocznika zarówno w liceach, jak i technikach, co pociągnęło za sobą automatycznie konieczność zatrudnienia nowych osób. Z drugiej strony w związku z podwyżką szeroko rozumianych wynagrodzeń – zarówno wynagrodzeń nauczycielskich, jak i wynagrodzeń personelu pomocniczego. Bo jak zapewne już państwo wiecie, podwyżka w przypadku nauczycieli wynosi 9,6% i to wynika również z projektu ustawy budżetowej na rok 2020. Natomiast w przypadku personelu pomocniczego i administracyjnego podwyżka jest w kwotach często znacznie większych, bo na to nałożyły się: wzrost kwoty najniższego wynagrodzenia z 2250 na 2600, ale dodatkowo jeszcze wyłączenie dodatku stażowego z czynników służących do wyliczenia czy jest spełniony wymóg dotyczący pensji minimalnej. A to oznacza, że jeśli mieliśmy pracownika zatrudnionego na minimalnym wynagrodzeniu, zazwyczaj z bardzo długim stażem pracy, to w tym momencie oni mają jak łatwo wyliczyć, wzrost wynagrodzenia z dniem 1 stycznia o 38% - mówił Grzegorz Kubalski. Według przedstawionych wyliczeń, koszty bieżące na prowadzenie oświaty między rokiem 2019 a 2020 wzrosną średnio o 32,7%. – Oznacza to, że tak hojnie wskazywana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżka części oświatowej subwencji ogólnej u nas nie pokrywa nawet połowy skutku finansowego, jaki będziemy musieli ponieść – dodał Grzegorz Kubalski.

Prezes Zarządu Andrzej Płonka zwrócił również uwagę na fakt krytycznej sytuacji w budżecie powiatów i konieczności zaniedbania pewnych przedsięwzięć na rzecz realizacji innych. Podniósł również kwestię dotarcia z palącym problemem w oświacie do jak najszerszego grona, w tym do mediów. Zwrócił uwagę na konieczność wypracowania skutecznego działania w tej kwestii – być może we współpracy z miastami. Prezes Zarządu ZPP zaproponował również stworzenie specjalnego zespołu, który podczas spotkań z władzami państwa odpowiednio przedstawiłby, a następnie starał się rozwiązać kryzys z finansowaniem w oświacie.

Aby w pełni, rzetelnie i zbiorczo przedstawić sytuację z finansowaniem oświaty w powiatach, powstał pomysł stworzenia raportu, analogicznego do tego, który powstał w odniesieniu do szpitali powiatowych. W tym celu zaproponowano współpracę z uczelniami wyższymi, by pogłębić analizę o spojrzenie strony akademickiej.

Wokół sytuacji w szpitalach powiatowych

Podczas posiedzenia Zarządu ZPP dyskutowano również o sytuacji szpitali powiatowych. Mimo działań na szeroką skalę, zainteresowaniem sprawą stronę rządową oraz konferencjami, sytuacja wciąż jest trudna. Jednym z pomysłów było, aby włączyć powstały niedawno raport o stanie szpitali powiatowych do obrad rad poszczególnych powiatów. Obecny na posiedzeniu Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn rekomendował wyraźne oddzielenie od siebie kwestii oświaty i szpitali powiatowych. Wskazano również na trwające prace mające na celu uzupełnienie istniejącego już raportu. Szpitale powiatowe to ok. 80% wszystkich szpitali w Polsce. Z nami walczy się najwięcej i nam daje się najmniej – mówił prezes ZPP Andrzej Płonka. – Skompletujemy dane za drugie półrocze, aby pokazać stan degrengolady, która dzisiaj dzieje się w systemie służby zdrowia – dodał.

Podczas posiedzenia Zarządu ZPP, przedstawiono też informację o organizowanej przez Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Miastem Grudziądz Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Co dalej ze służbą zdrowia?”, która odbędzie się 20 listopada br. w Grudziądzu. Celem wydarzenia jest rzetelna dyskusja na temat faktycznego stanu szpitali powiatowych w Polsce oraz kierunku, w jakim zdąża publiczna ochrona zdrowia. Na koniec spotkania, poinformowano o kolejnym posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polski, które odbędzie się w dniach 5-7 grudnia br.

Pt., 1 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska