W ochronie finansów gmin wiejskich

Związek Powiatów Polskich negatywnie opiniuje zmianę zawartą dotyczącą § 3 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia, a sprowadzającą się do uznania za koszty kwalifikowane jedynie kosztów poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej.
Rozumiejąc argumenty projektodawców dotyczące zmotywowania beneficjentów do występowania o refundację poniesionych kosztów, uznajemy że proponowane rozwiązanie jest nieproporcjonalne do zamierzonego celu. Z różnych względów jednostki samorządu terytorialnego odkładają termin złożenia wniosku i utrata możliwości rozliczenia wydatków jest zbyt daleko idącą konsekwencją. Proponujemy zatem odstąpienie od proponowanego wprowadzenia limitu czasowego.

Niedz., 24 Prn. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: