Pierwsze w Polsce badania na temat motywacji w szkoleniach e-learningowych

Pierwsze w Polsce badania na temat motywacji w szkoleniach e-learningowych fotolia.pl

Na międzynarodowej konferencji EDUCA, która odbyła się w dniach 1-3 grudnia 2010 roku w Berlinie, przedstawiono wyniki pierwszych w Polsce Badań na temat motywacji w szkoleniach e-learningowych. Celem badania, przygotowanego przez firmę Dom Szkoleń i Doradztwa oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, było poznanie czynników wpływających na motywację wewnętrzną kursantów. Autorzy chcieli również dowiedzieć się jak oceniany jest e-learning charakteryzujący się dużą interaktywnością i konwencją serialową.

Partnerami badań byli Wolters Kluwer Polska, Polskie Badania Internetu PBI, Extended DISC oraz platforma multimedialna Kiwi. Przy zbieraniu danych współpracowała firma MyNetwork Polska.

W badaniu wzięło udział łącznie 250 osób, zebrano 174 pełne wywiady, odpowiednie do analiz statystycznych. Osoby badane uczestniczyły w dwóch szkoleniach Domu Szkoleń i Doradztwa, w których wykorzystywany był e-learning: "Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy" oraz "Akademia Kompetencji – z menadżera na lidera".

Odpowiedzi badanych ujawniły, że na motywację wewnętrzną do korzystania z e-learningu wpływają przede wszystkim ocena przydatności kursu, czyli przekonanie osób badanych do tego, że to czego się dowiadują w e-learningu jest przydatne do wykonywanej przez nich pracy oraz ocena charakterystycznych cech e-learningu, czyli na ile badani uważali te cechy za atrakcyjne, wciągające. Ponadto ważne były łatwość obsługi platformy oraz autonomia, czyli możliwość wyboru podczas korzystania z e-learningu.

Przedstwione podczas konferencji ONLINE EDUCA badania potwierdzają wagę motywacji jako czynnika zaangażowania w korzystanie z e-learningu. Motywacja wewnętrzna okazała się mieć wpływ na zamiar uczestników do korzystania z platformy interaktywnej w przyszłości. Wydaje się zatem, że kształtowanie motywacji wewnętrznej jest jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed osobami prowadzącymi kursy e-learningowe mówi Aleksandra Mykowska, współautorka badań.

Prezentowane badania są pierwszym tego typu studium na temat e-learningu w Polsce. Wyniki zebrane podczas badania mają walor nie tylko teoretyczny, ale również aplikacyjny. Dzięki nim możliwe będzie zaprojektowanie platform e-learningowych lepiej dostosowanych do potrzeb użytkowników, a co za tym idzie zlikwidowanie przynajmniej części przeszkód utrudniających wykorzystywanie interaktywnych platform w edukacji pracowników.

Pełną informację z konferencji oraz szczegółowy raport znajdą Państwo na stronie Domu Szkoleń i Doradztwa

Pon., 31 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka