Stanowisko Związku Powiatów Polskich. Przejazd autostradą w granicach miast – za darmo

Stanowisko Związku Powiatów Polskich. Przejazd autostradą w granicach miast – za darmo fotolia.pl

Stanowisko Związku Powiatów Polskich. Przejazd autostradą w granicach miast – za darmo

Związek Powiatów Polskich zdecydowanie opowiada się za zwolnieniem z opłat za przejazd odcinkami autostrad w granicach miast. Inspiracją do podjęcia tego stanowiska była prośba Ministra Infrastruktury o wyrażenie wyrażenia stanowiska o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych.

Istotą przedłożonego rozporządzenia jest zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat za przejazdy autostradą motocykli i pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5t poruszających się w ruchu lokalnym odcinkami autostrad w pobliżu największych aglomeracji miejskich. Jest to rozwiązanie ze wszech miar rozsądne i stosowane powszechnie w Europie, zasługuje zatem na poparcie.

Aktualnie regulacja ta dotyczyłaby następujących odcinków autostrad:

 • autostrada Al na odcinkach:
  • węzeł Stryków I - węzeł Wrocław (ten pod Łodzią, gdzie zlokalizowana jest wieś o tej samej nazwie co miasto Wrocław),
  •  węzeł Bytom - węzeł Sośnica;
 • autostrada A2 na odcinkach:
  • węzeł Emilia - węzeł Stryków II
  •  węzeł Pruszków - węzeł Konotopa;
 • autostrada A4 na odcinkach:
  • węzeł Kleszczów -- węzeł Murckowska,
  • węzeł Balice I - węzeł Bieżanów;
 • autostrada A8 na odcinku węzeł Pawłowice - węzeł Nowa Wieś Wrocławska.

Jednocześnie wskazujemy, że do końca czerwca 2011 roku wprowadzone rozwiązanie będzie oznaczało, że zwolnienie rozciąga się de facto na wszystkie kategorie pojazdów (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony oraz autobusy do tego czasu wnoszą opłatę ryczałtową – winietę).

Sytuacja może ulec zmianie po 1 lipca 2011 roku wraz z wprowadzeniem opłaty elektronicznej za przejazd drogami krajowymi.

Już teraz jest zatem potrzebne wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych – tak aby uniknąć prób omijania płatnych odcinków dróg krajowych drogami zarządzanymi przez poszczególne szczeble samorządu terytorialnego, szczególnie w obszarach aglomeracji miejskich.

Dlatego postulujemy o pilne podjęcie prac legislacyjnych, które zwolnią także z opłat pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony oraz autobusy,  poruszające się w ruchu lokalnym odcinkami autostrad w pobliżu największych aglomeracji miejskich.

Sob., 29 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: