Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

CEPiK i Facebook na posiedzeniu Zespołu ds. SI KWRiST

CEPiK i Facebook na posiedzeniu Zespołu ds. SI KWRiST fotolia.pl

15 stycznia 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST.

Członkowie Zespołu rozpatrywali projekty:

  • projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030” w wersji wstępnej dokumentu; ustalono, że projekt wróci na kolejny Zespół, bowiem uzgodnienia międzyresortowe trwają do początku lutego br. Po opracowaniu licznych, czasem sprzecznych ze sobą uwag (nie tylko od podmiotów samorządowych) strona rządowa prześle nową wersję projektu (nawet jeśli nie będzie to wersja ostateczna);
  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - projekt uzgodniony w zakresie kwestii teleinformatycznych; Opinię ostateczną podejmie Zespół ds. Infrastruktury jako właściwy przedmiotowo;
  • projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - projekt nie został zaopiniowany ze względu na przesłanie nowej wersji krótko przed posiedzeniem Zespołu (12 stycznia br.). Przeprowadzono dyskusję, w wyniku której wstępna opinia Zespołu jest pozytywna. Ustalono, że Strona Samorządowa przekaże uwagi do nowej wersji projektodawcom, a odpowiedzi zostaną przesłane pisemnie. Następnie odbędzie się dodatkowe posiedzenie Zespołu, na którym zostanie wydana opinia;
  • deklaracja Współpracy Rządu RP oraz samorządu terytorialnego Dekalog Wyzwań Cyfrowych na lata 2021-2023 – projekt uzgodniony.

Sprawy różne

Na wniosek Związku Powiatów Polskich poruszono ponownie kwestię umożliwienia pracy zdalnej urzędnikom pracującym z systemem CEPiK (działającym w izolowanej sieci LAN), do którego dostęp jest możliwy jedynie w siedzibie starostw powiatowych. Marcin Błach, Dyrektor Dep. Zarządzania Systemami w KPRM poinformował, że w ciągu tygodnia w tej kwestii odbędzie się spotkanie trójstronne przedstawicieli KPRM, PWPW (wykonawcy systemów POJAZD i KIEROWCA, na których pracują starostwa) i MSWiA. Na późniejszym etapie dołączą też przedstawiciele MI. Ustalono, że Zespół SI będzie na bieżąco informowany o wynikach spotkania i kwestia ta może się pojawić na dodatkowym posiedzeniu Zespołu jeszcze w styczniu.

Wskutek pisma ZPP dot. tematyki prowadzenia przez JST fanpage-ów w mediach społecznościowych członkowie Zespołu poparli apel o szybkie dostosowanie przepisów prawa do nowych wymogów, zmienionych wyrokiem TSUE z lipca 2020 r., który unieważnił tzw. Tarczę Prywatności gwarantującą bezpieczne przekazywanie danych pomiędzy UE i USA. Problem dotyczy ochrony danych osobowych w informacjach publikowanych przez urzędy na różnego rodzaju serwisach społecznościowych, a także legalności prowadzenia fanpage’a. W odpowiedzi przedstawiciele KPRM (odpowiedzialni za cyfryzację) i UODO poinformowali, że znają ten problem. Strona rządowa potrzebuje jeszcze trochę czasu, by przygotować konkretną propozycję. Uzgodniono, że na kolejnym posiedzeniu Zespołu ta sprawa powróci, a Strona Rządowa przekaże wstępną wersję dokumentu (jak tylko zostanie wypracowana), do której samorządowcy będą mogli zgłaszać uwagi. Jednocześnie Strona Samorządowa zadeklarowała gotowość współpracy przy wypracowaniu rozwiązania.

Pon., 18 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka